Mali Destek Programları

2019 – YENİ

Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma

Mali Destek Programı, yarımada bölgesinin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirerek İzmir’in sürdürülebilir kalkınmasında itici bir güç oluşturulması amacıyla 2015 yılında yürütüldü.

2019 – YENİ

Özel Söktörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi

Arayüz kuruluşlar aracılığıyla, İzmir’de faaliyet gösteren firmaların kurumsal ve teknolojik dönüşüm, kaynak verimliliği ve çevre performansı, küresel tedarik zincirine dahil olma alanlarında geliştirilmesi ve ortak kullanıma yönelik altyapıların oluşturulmasıyla sektörel uzmanlaşmanın desteklenmesi amacıyla ilan edilen programın son başvuru tarihi 6 Eylül 2019’dur.

.

2020

Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi

Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi

 

Arayüz kuruluşlar aracılığıyla, İzmir’de faaliyet gösteren firmaların kurumsal ve teknolojik dönüşüm, kaynak verimliliği ve çevre performansı, küresel tedarik zincirine dahil olma alanlarında geliştirilmesi ve ortak kullanıma yönelik altyapıların oluşturulmasıyla sektörel uzmanlaşmanın desteklenmesi amacıyla ilan edilen programın son başvuru tarihi 6 Eylül 2019’dur.

 

İNCELEYİN

2020

Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma

Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma

 

Mali Destek Programı, yarımada bölgesinin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirerek İzmir’in sürdürülebilir kalkınmasında itici bir güç oluşturulması amacıyla 2015 yılında yürütüldü.

 

İNCELEYİN

2017

Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı

Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı

 

İzmir’de sosyal uyumun geliştirilmesi amacıyla özel politika gerektiren grupların güçlendirilmesine yönelik olarak kurum ve kuruluşların altyapı ve hizmet kapasitelerinin geliştirilmesini sağlayacak başarılı projelere destek verildi.

 

İNCELEYİN

2017

Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması

Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması

Taşınmaz kültür varlıklarının korunması, iyileştirilmesi, kent hayatı ve turizme kazandırılması ile kentsel yaşam kalitesi ve turizmde rekabetçiliğin artırılması amacı ile 29 Aralık 2017 tarihi itibariyle Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programı başladı.

 

İNCELEYİN

2015

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri

Yenilenebilir enerji ve çevre teknolojilerinin desteklendiği program kapsamında toplam 15 Milyon TL’lik bir kaynağın başarılı projelere kullandırılması sağlandı.

 

İNCELEYİN

2015

İlçeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması

İlçeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması

Beydağ, Dikili, Karaburun, Kınık ve Kiraz ilçelerinde sosyo-ekonomik gelişmeyi destekleyerek, İzmir’de yerel kalkınmanın hızlandırılmasını sağlayacak başarılı projelere mali destek sağladık.

 

İNCELEYİN

2015

Küçük Ölçekli Sanayi Bölgelerini Geliştirme

Küçük Ölçekli Sanayi Bölgelerini Geliştirme

İzmir’de yer alan küçük ölçekli sanayi bölgelerinin altyapıları ile çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, bu bölgelerde yerleşik işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda daha kaliteli hizmet sunulmasının sağlanmasını amaçlayan projelere destek verildi.

 

İNCELEYİN

2015

Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma

Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma

Mali Destek Programı, yarımada bölgesinin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirerek İzmir’in sürdürülebilir kalkınmasında itici bir güç oluşturulması amacıyla 2015 yılında yürütüldü.

 

İNCELEYİN

2015

Mesleki Eğitim

Mesleki Eğitim

İzmir’de iş gücü piyasasının gereksinim duyduğu mesleklere yönelik mesleki eğitimin yenilikçi yaklaşımlar yoluyla güçlendirilmesini amaçlayan projelere destek verildi.

 

İNCELEYİN

2014

Sanayi Bölgelerini Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı

Sanayi Bölgelerini Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı

Program kapsamında toplam 12.000.000 TL’lik kaynağın, projeleri başarılı bulunan sanayi bölgesi yönetimleri kullandırılması planlandı.

 

İNCELEYİN

2014

Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri

Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri

İzmir’in bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve bu süreci destekleyecek uygulamalarının yaygınlaştırılması, bu amaca hizmet edecek şekilde, İzmir’de işletmelerin belirlenen öncelikli alanlarda kaliteli bilgi iletişim teknolojileri üretmelerinin sağlanması için 34 projeye toplam 14.913.647 TL kaynak sağladık.

 

İNCELEYİN

2013

Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim

Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim

Okul öncesi ve mesleki eğitimde kaliteli ve yenilikçi yöntemler geliştirmesine yönelik başarılı projelere destek sağlandı.

 

İNCELEYİN

2012

Yenilenebilir Enerji ve Çevre

Yenilenebilir Enerji ve Çevre

İzmir Bölgesinde yenilenebilir enerji ve çevre teknolojilerinin kapasitesinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, verimlilik, rekabet gücü ve çevresel performansın arttırılması amaçlanmıştır.

 

İNCELEYİN

2011

2011 Yılı Teknolojik Üretim ve Yenilik

2011 Yılı Teknolojik Üretim ve Yenilik

Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin artırılması ve ileri teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla belirlenen anahtar sektörlerdeki projelere destek sağladık.

 

İNCELEYİN

2010

Turizmde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik

Turizmde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik

İzmir’de sağlık, kent, kültür, alternatif deniz turizmi ve eko-turizmde yenilikçiliğin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik başarılı projelere mali destek sağladık.

 

İNCELEYİN

2010

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik

Kırsalda sosyo-ekonomik kalkınmayı hızlandıracak tarım dışı sektörlerde ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik başarılı projelere mali destek sağladık.

 

İNCELEYİN

2009

Turizm ve Çevre

Turizm ve Çevre

İzmir (TR31) bölgesinde turizmin çeşitlendirilmesiyle bölgenin turizmde rekabet edebilirliğinin artırılmasına ve çevresel kalitenin iyileştirilmesine katkıda bulunmak amacı ile başarılı projelere mali destek sağladık.

 

İNCELEYİN

2009

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Tarım ve Kırsal Kalkınma

İzmir’de tarımsal üretimden elde edilen katma değerin artırılmasına, bölgede tarım ve tarıma dayalı sanayinin rekabet gücünü yükseltmeye yönelik faaliyetleri destekleyerek kırsal kalkınmaya katkıda bulunmak amaçlandı.

 

İNCELEYİN

2008

Kobi Mali Destek Programı

Kobi Mali Destek Programı

Programın amacı işletmelerin rekabet güçlerinin ve istihdamın artırılmasını sağlamanın yanı sıra temiz ve alternatif enerji kaynaklarının üretim ve tüketimini ve yenilikçi faaliyetleri teşvik etmektir. Başvuruları 25 Mart 2009 saat 17.00’de itibariyle sona eren programkapsamında, program amacının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunacak başarılı projelerin 17.664.000 TL’lik kaynaktan yararlanması sağlandı.

 

İNCELEYİN

2008

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı

Program sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmayı desteklemek üzere insan kaynakları ve sosyal sermayenin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla yürütüldü.

 

İNCELEYİN

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.