Tarım ve Kırsal Kalkınma

Programın amacı İzmir (TR31) bölgesinde tarımsal üretimden elde edilen katma değerin artırılmasına ve bölgede tarım ve tarıma dayalı sanayinin rekabet gücünü yükseltmeye yönelik faaliyetleri destekleyerek kırsal kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

Başvuruları 26 Mart 2010 saat 17:00 itibariyle sona eren programın amacının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunacak başarılı projelerin 18.966.293 TL’lik kaynaktan yararlanması sağlandı.

SON BAŞVURU TARİHİ

04 Mayıs 2009 / 21:00

Öncelikler

  • Tarımsal Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi
  • Gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretime yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması
  • Hayvancılık, su ürünleri ve seracılıkta üretim altyapısının modernizasyonu ve ortak teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması

Sözleşmeye Bağlanan Projeler

Başvuran projeler arasından 65 proje başarılı bulunarak sözleşme imzalandı.

Proje Bütçesi

Kar Amacı Güden Kuruluşlar Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
Program Bütçesi 7.000.000 TL 11.966.293 TL
Asgari / Azami Destek Tutarı 30.000 TL / 450.000 TL 20.000 / 250.000 TL
Asgari / Azami Destek Oranı %10 - %75 %10 - %75
Proje Süresi 12- 24 Ay 24 Ay

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.