PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı

Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi

26 Mart 2010

Programın Amacı

İzmir (TR31) bölgesinde tarımsal üretimden elde edilen katma değerin artırılmasına ve bölgede tarım ve tarıma dayalı sanayinin rekabet gücünü yükseltmeye yönelik faaliyetleri destekleyerek kırsal kalkınmaya katkıda bulunmak

Öncelikler

Öncelik 1:
Tarımsal Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi
Öncelik 2:
Gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretime yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması
Öncelik 3:
Hayvancılık, su ürünleri ve seracılıkta üretim altyapısının modernizasyonu ve ortak teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması

Kar Amacı Güden Kuruluşlar Bileşeni

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

Bileşen Bütçesi

11.966.293 TL

7.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Tutarı

30.000 TL – 450.000 TL

30.000 TL – 450.000 TL

Asgari/Azami Destek Oranı

% 10 – % 50

% 10 – % 75

Proje Süresi

12 Ay

12 Ay

Kar Amacı Güden Kuruluşlar Bileşeni

Uygun Başvuru Sahipleri

  • KOBİ tanımına uyan gıda ve içecek sanayi işletmeleri

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Kaymakamlıklar, Bakanlık İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler
  • İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Köy Muhtarlıkları
  • 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş birlikler
  • Üniversite rektörlükleri, rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri, enstitüler, fakülteler, meslek yüksekokulları ve meslek liseleri
  • Sivil toplum kuruluşları (odalar, birlikler, dernekler, vakıflar vb.)
  • 1163 sayılı Kooperatifler Kanuna göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatifler
  • 5200 sayılı Üretici Birlikleri Kanuna göre kurulmuş üretici birlikleri
  • 4631 sayılı Hayvan Islah Kanuna göre kurulmuş birlikler