Koordinasyon

Bölgenin kalkınma ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda kamu, özel ve sivil toplum kesimleri arasında koordinasyonun sağlanması ve işbirliklerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Üretilen bilginin yerelde öncü uygulamalara dönüşmesi için gerekli olan yönetişim tabanı oluşturulmakta, somut işbirlikleri ile kapasite geliştirici faaliyet ve projeler hayata geçirilmektedir.

 

Temiz Enerji Küme Faaliyetleri

BEST For Energy Projesi ve Sonrası

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen BEST For Energy (Enerjide Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşümün Desteklenmesi – Boosting Effective and Sustainable Transformation for Energy) Projesi, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) ortaklığıyla hayata geçirilmiştir.

Temiz enerji ve temiz teknolojiler alanında rekabet gücü yüksek bir küme geliştirme hedefiyle 2020 yılında başlayan ve 2023 yılı Haziran ayı itibariyle tamamlanan projede rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle ve yeşil hidrojen alt sektörlerinde pek çok analiz, ekosistem geliştirme, tanıtım ve uluslararasılaşma faaliyeti yürütülmüştür. BEST For Energy Projesi, uygulama süreci sonrasında proje faaliyetleri ve etkilerinin devamlılığı için proje kapsamında oluşturulan gelecek stratejisinin hayata geçirilmesine yönelik küme geliştirme faaliyetlerine ve küme aktörleri arasında işbirliği güçlendirme çalışmalarına devam etmektedir.

DAHA FAZLASI İÇİN

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından, Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) ortaklığıyla, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde

İzmir Kalkınma Ajansı'nın, Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) ile birlikte yürüttüğü Best For Energy Projesi kapsamında düzenlenen Temiz

İzmir Kalkınma Ajansı'nın, Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) ile birlikte yürüttüğü Enerjide Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşümün Desteklenmesi (Best

İzmir Kalkınma Ajansı'nın ENSİA ile birlikte yürüttüğü Best For Energy Projesi kapsamında düzenlenen Temiz Gelecek İçin Temiz Enerji Konferansı’nda temiz

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından, Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) ortaklığıyla uygulanan BEST For Energy Projesi kapsamında bu

Temiz enerji ve temiz teknoloji üretim ve kullanımının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Türkiye’nin ilk Kentsel Temiz Enerji Uygulamaları İdeathonu;

Rüzgar Enerjisi Sektörü’nde AR&GE, yenilikçilik ve üniversite-sanayi iş birliği olanaklarını artırmak amacı ile düzenlenen Türkiye’nin ilk Rüzgar Enerjisi  İdeathonu; Teknopark

BEST For Energy Projesi, temiz enerji alanındaki Ar-Ge ve inovasyon fikirlerine ulaşarak, yenilikçi projeleri hayata geçirmek amacıyla, yenilik ekosistemi aktörlerini

BEST For Energy Projesi kapsamında gerçekleştirilen"Temiz Enerji Sektörü Tedarikçi Geliştirme Programı" basın toplantısının tamamını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.  

BEST For Energy - Enerjide Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşümün Desteklenmesi Projesi Açılış Etkinliği ve Türkiye’de Temiz Enerji Teknolojileri Panelimizin aşağıdaki

Ajansımız tarafından geliştirilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenmeye hak

Start in İzmir

İzmir girişimcilik ekosisteminin koordinasyon ve tanıtımı faaliyetlerini yürüten Start in İzmir, ekosistem paydaşlarının eşgüdüm halinde çalışmasını sağlamak amacıyla koordinasyon toplantıları organize etmekte, yenilik ve girişimcilik ekosistem paydaşlarını www.startinizmir.com.tr platformunda bir araya getirmektedir.

Platformda, İzmir’de gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek etkinlikler tek bir takvimde toplanmakta; paydaşların kapasitesinin artırılmasına yönelik yenilik ve girişim terminolojilerini derleyen sözlük oluşturulmaktadır. Ayrıca, ulusal ve bölgesel ölçekte yenilik ve girişimcilik alanında ilgili paydaşlar tarafından hazırlanan yayın ve içerikler derlenmektedir.

DAHA FAZLASI İÇİN

Yeşil teknolojiler ve sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren girişimcilere yönelik bir hızlandırma programı olan GreenTech İzmir, 2018 yılından bu yana kurumsal aktörler ile girişimcileri her yıl bir araya getirmektedir. Program kapsamında girişimcilere eğitim, danışmanlık ve mentorluk destekleri sağlanırken başarılı olan girişimler, geliştirdikleri ürün ve hizmetleri buluşma günü etkinliğinde kurumsal aktörlere ve yatırımcılara sunmaktadırlar.

Çevreye duyarlı deniz teknolojileri alanında faaliyet gösteren girişimcilere yönelik bir hızlandırma programı olan BlueTech İzmir, 2021 yılından bu yana kurumsal aktörler ile girişimcileri her yıl bir araya getirmektedir. Program kapsamında girişimcilere eğitim, danışmanlık ve mentorluk destekleri sağlanırken başarılı olan girişimler, geliştirdikleri ürün ve hizmetleri buluşma günü etkinliğinde kurumsal aktörlere ve yatırımcılara sunmaktadırlar.

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen ve bu yıl beşincisi düzenlenen yeşil teknolojiler alanındaki girişimci hızlandırma programı GreenTech İzmir Buluşma Günü

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından ikincisi düzenlenen, Türkiye’nin denizcilik teknolojileri alanında ilk girişimcilik programı olan BlueTech İzmir Buluşma Günü gerçekleştirildi. Programa kabul

Yeşil teknolojiler ve sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren startupların katıldıkları GreenTech İzmir buluşma günü gerçekleşti. Programa dahil olan startuplar kurumsal aktörlere

Deniz teknolojileri alanında ülkemizde ilk defa düzenlenen girişimci yükseltme programı BlueTech İzmir Buluşma Günü 18 Kasım’da çevrimiçi olarak gerçekleşti. Programa

Türkiye’deki yeşil teknoloji startuplarını kurumsal aktörler ile bir araya getiren Greentech İzmir 2020 final buluşma etkinliği 27 Kasım’da gerçekleşti.

Türkiye’deki yeşil teknoloji startup’larını kurumsal aktörler ile bir araya getiren GreenTech İzmir 2019 final buluşma etkinliği 28 Haziran 2019’da, İzmir

Yeşil Teknolojilerde Startup ve Kurumsal Şirket Buluşma Programı-GreenTech İzmir, İzmir’de yeşil teknolojilerde faaliyet gösteren startupları büyük kurumsal firmalarla biraraya getiren

İzmir Endüstriyel Simbiyoz Projesi

İzmir Endüstriyel Projesi kapsamında İzmir bölgesi için bir endüstriyel simbiyoz modeli geliştirilmesi hedeflenmektedir. 2021-2024 yıllarını kapsayan bir program olarak tasarlanan projede öncelikli olarak bölgede endüstriyel simbiyoz kavramı ve uygulamalarına ilişkin farkındalık oluşturulması, bölgeye özgü bir modelin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan analiz çalışmalarının yapılması, insan kaynağı yetiştirmek üzere doktora araştırma destek programı uygulanması, programa özel yazılım geliştirilmesi ve bölgeye örnek teşkil edecek pilot uygulamaların desteklenmesi öngörülmektedir.

DAHA FAZLASI İÇİN

İzmir’e özgü endüstriyel simbiyoz programının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde en önemli adımlardan biri olan sinerji çalıştaylarının beşincisi 01 Haziran 2023 tarihinde

İzmir Kalkınma Ajansı’nın UNDP işbirliğinde yürüttüğü Endüstriyel Simbiyoz Projesi kapsamında düzenlenen Sinerji Çalıştayı, İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çalıştayda

We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı kapsamında İzmir Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen "Döngüsel Ekonominin Etkin Aracı: Endüstriyel Simbiyoz" oturumunda

İzmir’e özgü endüstriyel simbiyoz programının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde en önemli adımlardan biri olan sinerji çalıştaylarının ikincisi 23-24 Kasım 2022 tarihlerinde

İzmir Bölgesinde Endüstriyel Simbiyoz Projesi kapsamında, firmalar arası olası sinerji ilişkilerinin tespiti, kaynak verimliliğin sağlanması, sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve

İzmir Bölgesinde Endüstriyel Simbiyoz Projesi kapsamında, endüstriyel simbiyoz alanında kilit paydaşlara yönelik eğitici eğitimlerinin devamı niteliğindeki Moderasyon Eğitimi 4 Temmuz

Ajansımızın İzmir Kaynak Verimliliği Programı kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde yürüttüğü İzmir Endüstriyel Simbiyoz Projesi başlangıç toplantısı

2020 – 2022 çalışma döneminde sürdürülebilir kalkınma hedefiyle Mavi Büyüme ve Yeşil Büyüme kavramlarını odağına alan Ajansımız, İzmir’de faaliyet gösteren

İzmir Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Endüstriyel Simbiyoz Yol Haritasının Geliştirilmesi Projesi kapsamında

Yaratıcı Endüstriler

Bilgiyi ve teknolojiyi kullanarak hızlı büyüme yaratan, bölgelerin yenilik yaratma kapasitesini geliştiren ve bu sayede refahı artırıcı rol oynayan, uluslararası ticarette ülkelerin rekabet gücüne önemli katkılar sağlayan yaratıcı endüstriler, dijitalleşmeyi hızlandırmakta; yapay zekâ, veri analitiği, robotik gelişmeler ve eklemeli üretim ile katma değeri yeniden tanımlayıp dikkatleri entelektüel sermayeye çekmektedirler.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Ajansımızın da proje ortağı olduğu “Create in İzmir: Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler Girişimcilik Merkezi Projesi” ile “Türkiye’de Yaratıcı Ekonominin Uygun Dönüşümü İçin Kapasite Geliştirme Teknik Desteği Projesi” kapsamında bölgede yaratıcı endüstri ekosisteminin geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir.

DAHA FAZLASI İÇİN

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından oyun sektörüne yönelik organize edilen “İzmir Oyun Ekosistemi İhtiyaç Analizi Çalıştayı” gerçekleştirildi. Oyun geliştiricilerin ve oyun sektörü

İzmir Kalkınma Ajansı ve Turkcell GamePlus ortaklığı ile İzmir'de e-spor ve oyun dünyasında farkındalık geliştirmek amacıyla düzenlenen İzmir Game Geek

Yaratıcı endüstrilerin ülkemizdeki durumunu hem ulusal hem de bölgesel ölçekte OECD ülkeleri ile kıyaslamak suretiyle ortaya koyan “Türkiye ’De Yaratıcı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (İEÜ+KREA) girişimcilik ve inovasyon alanında projeler üreterek şehri yaratıcılığın odak noktası

Mekânsal Planlama Çalışmaları

2024-2028 İzmir Bölge Planı hedeflerinin hayata geçirilmesine yönelik olarak mekânsal planlar ile olan bağlantıyı güçlendirecek uygulamaları geliştirmek, yerelde yürütülen mekânsal planlama çalışmalarını desteklemek ve kentsel ve bölgesel araştırma gündemleri oluşturmak için Ajansımız eliyle teknik destek çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar aracılığıyla doğa ile uyumlu kentsel gelişme stratejilerinin geliştirilmesi, kentsel dönüşümün çok boyutlu olarak planlanması, lojistik ve sanayi odaklı gelişmenin programlanması, afetlere dirençli ve yaşam kalitesi yüksek yapılı çevrelerin oluşturulmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

DAHA FAZLASI İÇİN

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen mekânsal çalışmaların aktarılması amacıyla düzenlenen seminer serisinin ikincisi gerçekleştirildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen mekânsal çalışmaların aktarılması amacıyla düzenlenen seminer serisinin ilki gerçekleştirildi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Dokuz

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından 2022 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen “Karşıyaka’da 10 Mahallede Kentsel Araştırmaların, Çözümlemelerin, Sentez ve Strateji

İzmir’in turizm ufkunu çizmeyi hedefleyen ve İzmir’de turizmin gelişimi için gerçekleştirilecek faaliyetleri tanımlayan İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planı’nın

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından, İzmir'de stratejik önemi olan kentsel alanlarla ilgili mekânsal planlamaya katkı sağlayacak çalışmaların desteklenmesi amacıyla 2022 Yılı

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından sürdürülebilir kentsel gelişmenin sağlanmasına destek olmak için şehrin stratejik öncelikleri temelinde İzmir’in önemli kentsel alanlarında kamu-üniversite