Yenilik ve Girişimcilik

İzmir’i yenilik kapasitesi yüksek, teknoloji üreten ve ihraç eden bir bölge haline getirmek için çalışıyoruz.

Bir bölgenin ekonomisinin güçlü olması, üretkenliği, büyüme hızı, rekabet gücü, ihracatı, sermaye büyüklüğü ve işgücünün niteliği ile yakından ilgilidir. İzmir’de bölgesel ekonominin güçlendirilmesi adına verimli ve katma değeri yüksek üretimin artırılmasını amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda altyapıyı, insan kaynaklarını, kamu, özel sektör ve sivil toplum kesimleri arasındaki işbirliğini kuvvetlendirmek için çalışıyoruz. Yenilik ve teknoloji tabanlı üretimi, girişimciliği, katma değerli ürün ve hizmet ihracatını artırmak için planlamalar yapıyor, bu planlar doğrultusunda faaliyetler yürütüyoruz.

Strateji ve Analizler

İzmir’in Sosyo Ekonomik Göstergeleri

Ajansımızın kurulduğu günden bu yana İzmir’in değişimini veri odağında izlemek amacıyla 2020 yılında elde edilen veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

İzmir Yenilik Ekosistemi İzleme Raporu

İzmir Yenilik Göstergeleri ve Yenilik Ekosisteminin Analizi çalışması ile oluşturulan “İzmir Yenilik İzleme Sistemi’nin” bir çıktısı olarak 2020 yılı içinde elde edilen veriler ve 2016-2019 döneminde yaşanan değişimler göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

İzmir Dijital Dönüşüm Merkezi Yol Haritası

İzmir’de sanayi sektörü firmalarının dijital olgunluk seviyelerinin belirlenmesini ve dijital dönüşüm alanında yapılan derinlemesine analizlerle kurulacak dijital dönüşüm merkezine yönelik tespit ve önerileri ortaya koymayı amaçlayarak hazırlanmıştır.

İzmir Yenilik Ekosistemi İzleme Raporu

İzmir Yenilik Göstergeleri ve Yenilik Ekosisteminin Analizi çalışması ile oluşturulan “İzmir Yenilik İzleme Sistemi’nin” bir çıktısı olarak 2020 yılı içinde elde edilen veriler ve 2016-2019 döneminde yaşanan değişimler göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

startinizmir-logo-01

Start ın İzmir Platformu

İzmir girişimcilik ekosisteminde yer alan paydaşların Start in İzmir kurumsal kimliği altında bir araya getirildiği bir platform oluşturarak startinizmir.izka.org.tr adresinde kullanıma sunduk. Platform, ulusal ve uluslararası alanda İzmir girişimcilik ekosisteminin tanıtılması ve bölgedeki girişimcilik ortamının geliştirilmesini amaçlıyor.

İzmir Veri Bankası

İzmir Veri Bankası

İzmir Veri Bankası, İzmir’e ait güncel ekonomik, sosyal ve çevresel verilere, yenilik ekosistemi izleme göstergelerine ve Ajans çalışmalarına interaktif şekilde erişim sağlayabileceğiniz bir platformdur.

İzmir’de Yenilik

9

Üniversite

4

Teknoloji Geliştirme Bölgesi

95

Ar-Ge Merkezi

27

Tasarım Merkezi

89

Patent (1 Yılda)

72

Faydalı Model (1 Yılda)

SAĞLANAN DESTEKLER

İzmir Kalkınma Ajansı olarak ulusal kalkınma planıyla uyumlu, katılımcılık esasına dayalı bölge planları hazırlıyor ve bu planların uygulanmasına yönelik proje ve faaliyetlere teknik ve mali destek sağlıyoruz.

162

YENİLİK ve GİRİŞİMCİLİK ODAKLI PROJE

67M TL

MALİ DESTEK
(2020 sonu itibariyle)

İzmir’in Dijital Dönüşüm Yolculuğu

Büyük bir paradigma değişimi olan dijital dönüşüm sürecine firmaların nereden başlamaları gerektiğine ilişkin rehberlik ihtiyacı duyulmaktadır. Ajansımızca İzmirli firmaların dijital dönüşümüne yönelik yürütülen çalışma adımlarından biri olarak firmaların dijitalleşme sürecinde yeterliliklerini ölçümleyebilecekleri Dijital Olgunluk Modeli geliştirildi ve dijitalolgunluk.izka.org.tr adresinde yayına alındı.

Çalışmanın en belirgin özelliği; ulusal iş yapma kültür ve yöntemlerini dikkate alması, tüm sektörleri kapsayıcı olması, dijital dönüşüm yolculuklarında firmalara doğru bilgiyi sunarak stratejik yaklaşım geliştirmelerini kolaylaştırmasıdır.

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.