Yenilik ve Girişimcilik

İzmir’de yenilik ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve uluslararasılaşmasının sağlanması için çalışıyoruz.

İzmir’de yeşil ve mavi girişimcilik başta olmak üzere teknoloji girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirirken İzmir girişimcilik ekosisteminin paydaşları arasındaki işbirliğinin ve koordinasyonun artırılması ile ekosistemin markalaştırılmasının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

Girişimcilik ekosistemini geliştirmeye çalışırken bölgede katma değeri yüksek sektörlerde teknoloji ve yenilik üretme kapasitesinin geliştirilmesi için de politikalar geliştiriyor konuyla ilgili araştırma ve analizler yaparak bilgi üretiyoruz.

Bilgi Üretimi

İzmir Dijital Dönüşüm Merkezi Yol Haritası

İzmir’de sanayi sektörü firmalarının dijital olgunluk seviyelerinin belirlenmesini ve dijital dönüşüm alanında yapılan derinlemesine analizlerle kurulacak dijital dönüşüm merkezine yönelik tespit ve önerileri ortaya koymayı amaçlayarak hazırlanmıştır.

İzmir Yenilik Ekosistemi İzleme Raporu 2021

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılında yayınlanan İzmir Yenilik Göstergeleri ve Yenilik Ekosisteminin Analizi çalışması ile oluşturulan “İzmir Yenilik İzleme Sistemi”nin bir çıktısı olan “İzmir Yenilik Ekosistemi 2021 Yılı İzleme Raporu”, 2021 yılı içinde elde edilen veriler ve yaşanan değişimler göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

startinizmir-logo-01

Start ın İzmir Platformu

İzmir girişimcilik ekosisteminde yer alan paydaşların Start in İzmir kurumsal kimliği altında bir araya getirildiği bir platform oluşturarak startinizmir.com.tr adresinde kullanıma sunduk. Platform, ulusal ve uluslararası alanda İzmir girişimcilik ekosisteminin tanıtılması ve bölgedeki girişimcilik ortamının geliştirilmesini amaçlıyor.

data_izmir

İzmir Veri Bankası

Data İzmir, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte İzmir’i konu edinen her türlü politika, tasarım, karar alma ve araştırma süreçlerinde İzmir için kanıta dayalı bir çalışma pratiğinin hayata geçirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan veri setlerini içeren platformdur.

Yenilik ve Girişimcilik Etkinlikleri

greentech
accelerate-izmir
bluetech

2018 yılından bu yana yeşil teknolojiler ve sürdürebilirlik alanında faaliyet gösteren girişimcilere yönelik olarak GreenTech İzmir hızlandırma programını, 2021 yılından bu yana çevreye duyarlı deniz teknolojileri alanında faaliyet gösteren girişimcilere yönelik olarak BlueTech İzmir hızlandırma programını düzenledik.

2023 yılı itibariyle ise bu programları bünyesinde barındıracak şekilde tasarlanan Accelerate İzmir programı, yenilenebilir enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri, yeşil teknolojiler ve deniz teknolojileri alanında ticarileşmeye ve uluslararasılaşma desteğine ihtiyaç duyan girişimcilere yönelik olarak Teknopark İzmir ve Ajansımız ortaklığıyla uygulanıyor.

ideathon

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından, Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) ortaklığıyla uygulanan BEST For Energy (Enerjide Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşümün Desteklenmesi – Boosting Effective and Sustainable Transformation for Energy) Projesinin devamı niteliğinde temiz enerji ve temiz teknolojiler alanında yenilik ve girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla tematik açık inovasyon (ideathon) etkinlikleri düzenliyoruz.

Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, yeşil hidrojen ve sürdürülebilir kent tasarımı gibi alanlarda gerçekleştirilen tematik açık inovasyon (ideathon) etkinlikleri başta üniversite öğrencileri olmak üzere bu alanda fikir sunmak isteyen herkese açık olarak gerçekleştiriliyor.

İzmir Yenilik Göstergeleri

icon-universite-blue
9

Üniversite

icon-teknoloji-gelistirme-bolgesi-blue
4

Teknoloji Geliştirme Bölgesi

icon-arge-merkezi-blue
97

Ar-Ge Merkezi

icon-tasarim-merkezi-blue
26

Tasarım Merkezi

icon-patent-blue
139

Patent (1 Yılda)

icon-faydali-model-blue
227

Faydalı Model (1 Yılda)

SAĞLANAN DESTEKLER

İzmir Kalkınma Ajansı olarak ulusal kalkınma planıyla uyumlu, katılımcılık esasına dayalı bölge planları hazırlıyor ve bu planların uygulanmasına yönelik proje ve faaliyetlere teknik ve mali destek sağlıyoruz.

187

Yenilik ve Girişimcilik Odaklı Proje

360M TL

Mali Destek
(2023)

dijital-olgunluk

Büyük bir paradigma değişimi olan dijital dönüşüm sürecine firmaların nereden başlamaları gerektiğine ilişkin rehberlik ihtiyacı duyulmaktadır. Ajansımızca İzmirli firmaların dijital dönüşümüne yönelik yürütülen çalışma adımlarından biri olarak firmaların dijitalleşme sürecinde yeterliliklerini ölçümleyebilecekleri Dijital Olgunluk Modeli geliştirildi ve dijitalolgunluk.izka.org.tr adresinde yayına alındı.

Çalışmanın en belirgin özelliği; ulusal iş yapma kültür ve yöntemlerini dikkate alması, tüm sektörleri kapsayıcı olması, dijital dönüşüm yolculuklarında firmalara doğru bilgiyi sunarak stratejik yaklaşım geliştirmelerini kolaylaştırmasıdır.

dijital-donusum

Bölgedeki paydaşlarla birlikte kaynak verimliliği, endüstriyel simbiyoz ve dijital dönüşüm alanlarında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, 2021-2024 dönemini kapsayacak şekilde İzmir Kaynak Verimliliği Programı yürütüyoruz.

Programın bir çıktısı olarak önümüzdeki dönemde Ajansımız tarafından kurulması planlanan İzmir Kaynak Verimliliği Merkezi’nin bünyesinde Dijital Dönüşüm Merkezinin yer alması planlanıyor. Bu kapsamda dijital dönüşüm hizmet sağlayıcıları ile dönüşüm ihtiyacı bulunan firmaların eşleştirilmesi ve dönüşüm süreçlerine rehberlik edilmesi hedefleniyor.

İzmir Yaratıcı Endüstriler Ekosistem Haritası’nı incelemek ister misiniz?

İzmir Yaratıcı Endüstriler Ekosistem Haritası ekosistem yaklaşımı ışığında ve anketimize yanıt veren kurum ve kuruluşların fonksiyonları göz önüne alınarak oluşturuldu.

İzmir Yaratıcı Endüstriler Ekosistemi mikro, mezzo ve makro olmak üzere 3 ayrı düzeyde yer alan 58 bileşenden oluşuyor.

Farklı düzeylerdeki aktör ve fonksiyonları aratabilir, mikro düzeyde “yaratıcı çekirdek”i oluşturan kollektifler, etkinlikler ve yaratıcı merkezlere ulaşabilirsiniz.

Ekosistemin en canlı ve güçlü boyutu olan mikro düzey, izleyen dönemde geliştirilecek politikalarla güçlendirilecek.