KAMUDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı

Kamuda Dijital Dönüşüm Mali Destek Programı

KAYS Son Başvuru Tarihi

30 Eylül 2022

Programın Amacı

Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlar ve değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda kurumların daha etkin ve verimli hizmet vermek üzere insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında bütüncül dönüşümün sağlanması

Programın Öncelikleri

  1. Kurumların sunduğu hizmetlerin dijitalleşmesine yönelik gerekli altyapının oluşturulması, kurumlarda beşeri kapasitenin geliştirilmesi ve teknoloji tabanlı uygulamaların yaygınlaştırılması
  2. Akıllı şehir uygulamalarının yaygınlaştırılması

Programın Bütçesi

30.000.000 TL

Programın Bileşenleri

Kâr Amacı Gütmeyen

Kâr Amacı Güden

Bileşen Bütçeleri

20.000.000 TL

10.000.000 TL

Destek Oranı

%25 – %50

Destek Tutarı

1.000.000 TL – 5.000.000 TL

Proje Süresi

12-18 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

Kâr Amacı Gütmeyen

Kâr Amacı Güden

  • Kamu kurum ve kuruluşları
  • Belediyeler, belediyelerin tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları
  • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
  • Belediye şirketleri
  • Kamu işletmeleri