Mali Destek Programları

2019 – YENİ

Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma

Mali Destek Programı, yarımada bölgesinin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirerek İzmir’in sürdürülebilir kalkınmasında itici bir güç oluşturulması amacıyla 2015 yılında yürütüldü.

2019 – YENİ

Özel Söktörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi

Arayüz kuruluşlar aracılığıyla, İzmir’de faaliyet gösteren firmaların kurumsal ve teknolojik dönüşüm, kaynak verimliliği ve çevre performansı, küresel tedarik zincirine dahil olma alanlarında geliştirilmesi ve ortak kullanıma yönelik altyapıların oluşturulmasıyla sektörel uzmanlaşmanın desteklenmesi amacıyla ilan edilen programın son başvuru tarihi 6 Eylül 2019’dur.

.

2022

Kamuda Dijital Dönüşüm

Kamuda Dijital Dönüşüm

 

Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlar ve değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda İzmir’de kurumların sunduğu hizmetlerin dijitalleşmesine yönelik gerekli altyapının oluşturulması, kurumlarda beşeri kapasitenin geliştirilmesi ve teknoloji tabanlı uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlandı.

 

İNCELEYİN

2021

Yeşil ve Mavi Dönüşüm

Yeşil ve Mavi Dönüşüm

 

İzmir’in karşı karşıya olduğu çevresel baskının azaltılması, bölgedeki ekonomik dayanıklılığın artırılması ve bu doğrultuda doğal kaynakların kullanımında gelecek nesilleri de dikkate alan bir yaklaşımın girişimciler ve üreticiler tarafından içselleştirilmesi için “sürdürülebilir üretim teknikleri” ve “sürdürülebilir üretim metot ve ekipmanlarının yerlileştirilmesi” amaçlandı.

 

İNCELEYİN

2020

Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi

Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi

 

Ara yüz kuruluşlar aracılığıyla, İzmir’de faaliyet gösteren firmaların kurumsal ve teknolojik dönüşüm, kaynak verimliliği ve çevre performansı, küresel tedarik zincirine dâhil olma alanlarında geliştirilmesi ve ortak kullanıma yönelik altyapıların oluşturulmasıyla sektörel uzmanlaşmanın desteklenmesi amaçlandı.

 

İNCELEYİN

2020

Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma

Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma

 

Küçük Menderes Havzası’nda yer alan Bayındır, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk ve Torbalı ilçelerindeki beşeri ve doğal kaynaklar ile tarımsal ve ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirlik odağında geliştirilmesi amaçlandı.

 

İNCELEYİN

2017

Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı

Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı

 

İzmir’de sosyal uyumun geliştirilmesi amacıyla özel politika gerektiren grupların güçlendirilmesine yönelik olarak kurum ve kuruluşların altyapı ve hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlandı.

 

İNCELEYİN

2017

Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması

Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması

Taşınmaz kültür varlıklarının korunması, iyileştirilmesi, kent hayatı ve turizme kazandırılması ile kentsel yaşam kalitesi ve turizmde rekabetçiliğin artırılması amaçlandı.

 

İNCELEYİN

2015

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri

İzmir’de yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri kapsamında yenilikçi ürün üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji kullanımının tüm sektörlerde yaygınlaştırılması amaçlandı.

 

İNCELEYİN

2015

İlçeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması

İlçeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması

Beydağ, Dikili, Karaburun, Kınık ve Kiraz ilçelerinde sosyo-ekonomik gelişmeyi destekleyerek, İzmir’de yerel kalkınmanın hızlandırılması amaçlandı.

 

İNCELEYİN

2015

Küçük Ölçekli Sanayi Bölgelerini Geliştirme

Küçük Ölçekli Sanayi Bölgelerini Geliştirme

İzmir’de yer alan küçük ölçekli sanayi bölgelerinin altyapıları ile çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, bu bölgelerde yerleşik işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda daha kaliteli hizmet sunulması amaçlandı.

 

İNCELEYİN

2015

Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma

Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma

Çeşme, Güzelbahçe, Karaburun, Seferihisar ve Urla ilçelerini kapsayan Yarımada bölgesinin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirerek İzmir’in sürdürülebilir kalkınmasında itici bir güç oluşturulması amaçlandı.

 

İNCELEYİN

2015

Mesleki Eğitim

Mesleki Eğitim

İzmir’de iş gücü piyasasının gereksinim duyduğu mesleklere yönelik mesleki eğitimin yenilikçi yaklaşımlar yoluyla güçlendirilmesi amaçlandı.

 

İNCELEYİN

2014

Sanayi Bölgelerini Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı

Sanayi Bölgelerini Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı

İzmir’de mevcut sanayi bölgelerinin altyapı eksiklerinin giderilmesi, kurumsal kapasitelerinin güçlendirilerek yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda daha kaliteli hizmet sunulması amaçlandı.

 

İNCELEYİN

2014

Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri

Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri

İzmir’in bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve bu süreci destekleyecek uygulamalarının yaygınlaştırılması, İzmir’de işletmelerin belirlenen öncelikli alanlarda kaliteli bilgi iletişim teknolojileri üretmeleri amaçlandı.

 

İNCELEYİN

2013

Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim

Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim

İzmir’de okul öncesi eğitimin ve İzmir’in işgücü piyasasının gereksinim duyduğu mesleklere yönelik mesleki eğitimin yenilikçi yaklaşımlar yoluyla güçlendirilmesi amaçlandı.

 

İNCELEYİN

2012

Yenilenebilir Enerji ve Çevre

Yenilenebilir Enerji ve Çevre

İzmir’de yenilenebilir enerji ve çevre teknolojilerinin kapasitesinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması; verimlilik, rekabet gücü ve çevresel performansın artırılması amaçlandı.

 

İNCELEYİN

2011

Teknolojik Üretim ve Yenilik

Teknolojik Üretim ve Yenilik

Anahtar sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin; patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline sahip olan ürünlerinin ticarileştirilmesi, üretim süreçlerinde ileri teknolojilerin kullanılması yoluyla verimlilik sağlanması, üniversiteler tarafından gerçekleştirilen yenilikçi teknik ve teknolojilerin işletmeler tarafından üretim süreçlerine uygulanması amaçlandı.

 

İNCELEYİN

2010

Turizmde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik

Turizmde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik

İzmir’de sağlık, kent, kültür, alternatif deniz turizmi ve eko-turizmde yenilikçiliğin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amaçlandı.

 

İNCELEYİN

2010

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik

Kırsalda sosyo-ekonomik kalkınmayı hızlandıracak tarım dışı sektörlerde ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi amaçlandı.

 

İNCELEYİN

2009

Turizm ve Çevre

Turizm ve Çevre

Turizmin çeşitlendirilmesiyle bölgenin turizmde rekabet edebilirliğinin artırılmasın ve çevresel kalitenin iyileştirilmesi amaçlandı.

 

İNCELEYİN

2009

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Tarım ve Kırsal Kalkınma

İzmir’de tarımsal üretimden elde edilen katma değerin artırılması, bölgede tarım ve tarıma dayalı sanayinin rekabet gücünün yükseltilmesi ve kırsal kalkınmaya katkıda sağlanması amaçlandı.

 

İNCELEYİN