Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri

Mali Destek Programı İzmir’de yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri kapsamında yenilikçi ürün üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji kullanımının tüm sektörlerde yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla 09 Aralık 2015 tarihinde ilan edildi.

Yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileriyle Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesini ve bu teknolojilerin üretilmesini hedefleyen; verimlilik, rekabet gücü ve sürdürülebilir çevresel performans artışı sağlacak başarılı projelere toplam 15 Milyon TL’lik bir kaynağın kullandırılması planlandı.

SON BAŞVURU TARİHİ

04 Mayıs 2015 / 21:00

Öncelikler

  • Yenilenebilir enerji sistemlerinin ve çevre teknolojilerinin tasarımına ve üretimine yönelik Ar-Ge veya ürün/süreç yeniliği veya ticarileştirme çalışmaları
  • Yenilenebilir enerji kaynakları (rüzgar enerjisi içeren sistemler hariç olmak üzere güneş, biyokütle, jeotermal) ile lisanssız elektrik üretimine yönelik olarak belirlenen limitler arasında kapasiteye sahip yatırımlar yapılması
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma, kurutma, soğutma ve ulaştırma amaçlı kullanımının sağlanması

Sözleşmeye Bağlanan Projeler

Program kapsamında kar amacı güden kuruluşlar kategorisinde KOBİ’ler ve kamu kontrolündeki işletmeler, serbest bölge yönetici şirketleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, kar amacı gütmeyen kuruluşlar kategorisinde ise kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler, dernek ve vakıflar, kooperatif ve birlikler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının başvuruları kabul edildi. Başarılı bulunan projeler arasından 13 tanesi ile sözleşme imzalandı.

Proje Bütçesi

Kar Amacı Güden Kuruluşlar Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
Program Bütçesi 7.500.000 TL 7.500.000
Asgari / Azami Destek Tutarı 75.000 TL / 600.000 TL 75.000 / 1.000.000 TL
Asgari / Azami Destek Oranı %10 - %50 %10 - %50

Dokümanlar

Sıkça Sorulan Sorular

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.