PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı

Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı

KAYS Son Başvuru Tarihi

03 Temmuz 2015

Genel Amaç

Çeşme, Güzelbahçe, Karaburun, Seferihisar ve Urla ilçelerini kapsayan Yarımada Bölgesinin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirerek İzmir’in sürdürülebilir kalkınmasında itici bir güç oluşturulması

Özel Amaç

Yarımada Bölgesi’nin doğal, tarihi ve kültürel varlıkları korunarak ekonomik ve sosyal kalkınmasının hızlandırılması

Hedef Bölge

İzmir’in Çeşme, Güzelbahçe, Karaburun, Seferihisar ve Urla ilçelerini kapsayan “Yarımada Bölgesi”

Öncelikler

Öncelik 1:
Tarımsal ürünlerin üretim kapasitesinin artırılması; katma değerlerinin yükseltilmesini sağlayacak şekilde işlenmesi, paketlenmesi, depolanması; pazarlama ve satış kanallarının güçlendirilmesi; mevcut bilgi ve becerilerin sürdürülebilir tarımın ihtiyaç duyduğu biçimde eğitim odaklı bir yapıda geliştirilmesi
Öncelik 2:
Sürdürülebilir turizm ilkelerine uygun biçimde; Yarımadanın doğal, tarihi ve kültürel varlıklarının değerlendirilmesi, turizm çeşitliliğinin artırılması; bilgi ve becerilerin bu yönde eğitim odaklı ve entegre bir yapıda geliştirilmesi
Öncelik 3:
Yaşlı ve engellilere yönelik bakım ve rehabilitasyon konularında hizmet kapasitesinin geliştirilmesi

Kar Amacı Güden Kuruluşlar Bileşeni

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

Bileşen Bütçesi

5.000.000 TL

5.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Tutarı

75.000 TL – 500.000 TL

75.000 TL – 750.000 TL

Asgari/Azami Destek Oranı

% 10 – % 50

% 30 – % 90

Proje Süresi

12 Ay

12 Ay

Kar Amacı Güden Kuruluşlar Bileşeni

Uygun Başvuru Sahipleri

  • KOBİ’ler
  • Kamu kontrolündeki işletmeler

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Kamu kurum ve kuruluşları
  • Belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları
  • Üniversiteler (Rektörlükler, fakülteler, enstitüler, meslek yüksekokulları, rektörlüğe bağlı araştırma ve uygulama merkezleri)
  • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri)
  • Dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları
  • Kooperatifler ve birlikler