Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma

Mali destek programı İzmir’de yer alan küçük ölçekli sanayi bölgelerini cazibe merkezleri haline getirmeyi maçlamaktadır. Küçük ölçekli işletmelerin yoğun olarak yer aldığı sanayi bölgelerinin altyapıları ile çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, bu bölgelerde yerleşik işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda daha kaliteli hizmet sunulmasının sağlanmasını sağlayacak projelerin desteklendiği Mali Destek Programı 09 Aralık 2015 tarihinde ilan edildi. Tüm İzmir’i kapsayacak şekilde oluşturulan program çerçevesinde, 5 Milyon TL’lik kaynağın başarılı projeler yoluyla kullandırılması hedeflendi.

SON BAŞVURU TARİHİ

04 Mayıs 2015 / 21:00

Öncelikler

  • Tarımsal ürünlerin üretim kapasitesinin artırılması; katma değerlerinin yükseltilmesini sağlayacak şekilde işlenmesi, paketlenmesi, depolanması; pazarlama ve satış kanallarının güçlendirilmesi; mevcut bilgi ve becerilerin sürdürülebilir tarımın ihtiyaç duyduğu biçimde eğitim odaklı bir yapıda geliştirilmesi
  • Sürdürülebilir turizm ilkelerine uygun biçimde; Yarımadanın doğal, tarihi ve kültürel varlıklarının değerlendirilmesi, turizm çeşitliliğinin artırılması; bilgi ve becerilerin bu yönde eğitim odaklı ve entegre bir yapıda geliştirilmesi
  • Yaşlı ve engellilere yönelik bakım ve rehabilitasyon konularında hizmet kapasitesinin geliştirilmesi

Sözleşmeye Bağlanan Projeler

İZKA’nın destek türlerinden birisi olan Fizibilite Desteği, kar amacı gütmeyen kuruluşların yatırım projelerine yönelik yaptıkları fizibilitelerin desteklenmesini amaçlamaktadır. Bu destek programına, İzmir il sınırlarında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ile birlikler ve kooperatifler proje başvurusu yapabilecektir.

Proje Bütçesi

Kar Amacı Güden Kuruluşlar Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
Program Bütçesi 7.500.000 TL 7.500.000
Asgari / Azami Destek Tutarı 75.000 TL / 500.000 TL 75.000 / 750.000 TL
Asgari / Azami Destek Oranı %10 - %50 %10 - %90

Dokümanlar

Sıkça Sorulan Sorular

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.