Mavi Büyüme

İzmir’in “mavi” kaynaklarını korumayı önceliklendirerek ekonomik ve sosyal değerlerini geliştiriyoruz.

Birleşmiş Milletlerin “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” çerçevesinde “sudaki yaşam”ı destekleyerek, denizlerimizi, mavi kaynaklarımızı, şimdi ve gelecek nesiller için korunmaya, ekonomik ve sosyal gelişmeyi güçlendirecek biçimde denizlerden yararlanmaya odaklanıyoruz.

Bölgemizde mavi büyümenin merkezine deniz taşımacılığı ve liman hizmetlerini alırken, bu sektörlerin kent ekonomisine sağladığı katkıyı artırmayı, Akdeniz yük ve yolcu trafiği içerisinde İzmir limanlarının konumunu ve gücünü de pekiştirmeyi hedefliyoruz. İzmir’de mavi ekonomi örüntüsünü oluşturan balıkçılık ve deniz yaşamı, gemi-geri dönüşümü, mavi enerji ve kıyı turizmi sektörleri ile çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları kendi lehine önemli ölçüde azaltan, kıyılarının potansiyelini değerlendirmek üzere sürdürülebilir seçenekler sunan, etkilenen tüm sosyal grup ve sektörlerin katılımını sağlamayı hedefleyen ve bu sayede pozitif dışsallıkları artırmayı amaçlayan yeni nesil bir kalkınma hikayesi yaratmak için çalışıyoruz.

Bilgi Üretimi

Aliağa Limanları Arka Alanı Ulaşım ve Lojistik Etüdü ile Müdahale Perspektifi

Çalışmanın temel amacı, ülkemizin önde gelen liman bölgelerinden biri olan Aliağa limanlarının sağlıklı hizmet üretmesini destekleyecek biçimde liman arka bölgesinde ulaşım ve lojistik unsurlar bakımından atılması gereken adımları tanımlamak olup; mekânsal müdahale içeren stratejik eylemler ve yönetimsel modeller olmak üzere iki ana başlıkta toplam 4 stratejik amaç, 17 stratejik eylem belirlenmiştir.

Aliağa Limanları Arka Alanı Ulaşım ve Lojistik Etüdü ile Müdahale Perspektifi Mevcut Durum Analizi

Ülkemizin önde gelen liman bölgelerinden biri olan Aliağa limanlarının sağlıklı hizmet üretmesini destekleyecek biçimde liman arka bölgesini derinlemesine analiz etmeyi; ulaşım ve lojistik unsurlar bakımından burada atılması gereken adımları tanımlamak amacıyla yayınlanmıştır.

İZMİR LİMANLARI GELİŞİM PERSPEKTİFİ

İZMİR LİMANLARI VERİLERİ

Devamı için