PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı

KAYS Son Başvuru Tarihi

25 Mart 2011

Amaç

Kırsal alanda tarım dışı istihdam olanakları yaratan gelir getirici faaliyetleri yaygınlaştırarak kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi

Öncelik

Kırsalda sosyo-ekonomik kalkınmayı hızlandıracak tarım dışı sektörlerde ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi

Kar Amacı Güden Kuruluşlar Bileşeni

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

Bileşen Bütçesi

3.500.000 TL

2.500.000 TL

Asgari/Azami Destek Tutarı

20.000 TL – 250.000 TL

20.000 TL – 150.000 TL

Asgari/Azami Destek Oranı

% 10 – % 50

% 10 – % 90