Hakkımızda

İzmir’in sürdürülebilir kalkınması için bütüncül bir yaklaşım ile yerel potansiyeli harekete geçirecek katılımcı araçlar geliştiriyor ve uyguluyoruz.

2006 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye’deki ilk iki pilot ajanstan biri olarak kurulan İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir’in sürdürülebilir kalkınması için öncü nitelikte faaliyetler yürütür. Katılımcılığı esas alarak yerel potansiyeli harekete geçirmeyi hedefleyen İzmir Kalkınma Ajansı, ulusal kalkınma hedefleri çerçevesinde İzmir odaklı bölge planları hazırlar ve bu planlarda belirlenen temel hedef ve önceliklere yönelik geliştirilen projelere mali ve teknik destek sağlar.

Yerli ve yabancı yatırımcılara liman kenti İzmir’in sunduğu eşsiz yatırım ortamı ve iş olanaklarını tanıtarak kenti bir çekim merkezi haline getirmeyi hedefler. Yürüttüğü kentsel markalaşma faaliyetleriyle İzmir’i dünya çapında tanınan bir destinasyon olarak konumlandırmayı hedefler. Çalışmalarını yenilikçi, tarafsız ve çözüm odaklı bir yaklaşımla yürüten İzmir Kalkınma Ajansı sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmayı temel alan faaliyetleri ile kaynaklarından en verimli şekilde yararlanan, dinamik bir İzmir için çalışır.

Vizyon

Ürettiği bilgiler, geliştirdiği yöntemler ve hayata geçirdiği özgün ve yenilikçi dönüşüm programları ile bölgesel politika uygulamaları alanında örnek alınan, uluslararası bilinirliğe sahip bir kurum olmak.

Misyon

İzmir için yeşil ve mavi büyüme yaklaşımları temelinde bilgi üretmek, öncü, özgün ve örnek (3Ö) projeler geliştirmek.

İzmir Kalkınma Ajansı

Kurumsal Stratejik Planı

2021 – 2025

Çalışma Programı

2024

Faaliyet Raporu

2023

Organizasyon Yapısı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren İzmir Kalkınma Ajansı’nın karar organı olan Yönetim Kurulu, İzmir Valisi başkanlığında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ile Kalkınma Kurulu tarafından seçilen diğer üç üyeden oluşur. Özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, yerel yönetimler ve üniversite temsilcilerinden oluşan Kalkınma Kurulu ise Ajansın danışma organıdır. Ajansın icra organı ise Ajans bünyesindeki farklı çalışma birimlerinin yönetimini sağlayan Genel Sekreterliktir.

ORGANİZASYON ŞEMASI
YÖNETİM KURULU

Dr. Süleyman ELBAN

İzmir Valisi – İZKA Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Cemil TUGAY

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı – İZKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mahmut ÖZGENER

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Ender YORGANCILAR

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Alper KALAYCI

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Işınsu KESTELLİ

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Faruk GÜLER

Ege Serbest Bölge Kurucu İşleticisi A.Ş. Yürütme Kurulu Başkanı

Dr. Mehmet YAVUZ

İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

˅

˅

˅

˅

< < < <

GENEL SEKRETERLİK

Dr. Mehmet YAVUZ

İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

1984 yılında İzmir’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İzmir’de tamamladıktan sonra 2002 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2006 yılında bölüm birincisi olarak mezun oldu. 2007 yılında T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı’nda planlama uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 2012 yılında planlama uzmanı olarak atandı. Planlama uzman yardımcısı ve planlama uzmanı olarak sırasıyla yükseköğretim ve Ar-Ge sektörlerinde çalıştı. 14 Ağustos 2014 tarihinde Eğitim ve Kültür Dairesi Başkanı olarak görevlendirildi. 8 Mayıs 2018 tarihinde İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri olarak atanmasına kadar bu görevi yürüttü. 2017 yılında kamu yönetimi alanında doktora eğitimini tamamlayan Mehmet Yavuz’un hakemli dergilerde yayımlanmış akademik çalışmaları bulunmaktadır. İngilizce bilmektedir. Mehmet Yavuz evli ve 2 çocuk babasıdır.

ETİK KOMİSYONU

ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ

Ajansımızda 20.09.2021 tarihli ve 58381894-050.06-E.300 sayılı makam oluruna istinaden Etik Komisyonu kurulmuş olup görevlendirmeler aşağıdaki gibidir.

 

BAŞKAN Saygın Can OĞUZ Birim Başkanı
ÜYE Arın HÜNLER Birim Başkanı
ÜYE Sena GÜRSOY Uzman
RAPORTÖR Gizem ALTINIRMAK İnsan Kaynakları Sorumlusu
YÖNETMELİK

KURUMSAL KİMLİK

 

İzmir Kalkınma Ajansı olarak temel amacımız “İZMİR”in sürdürülebilir “KALKINMA”sında öncü ve etkin bir aktör olmaktır. Bu tanım içerisinde iki önemli kavram ön plana çıkmaktadır. Biri esas konu olan KALKINMA, diğeri ise yetki alanımız olan İZMİR’dir.

 

Logo İzmir Saat Kulesi formunun modern bir yorumudur. Ajansımızın 7 temel değerini ve Kalkınmayı temsil eden 7 dikey çizgiden oluşmaktadır. Kalkınma kavramını İzmir’in tarihi ile birleştirerek yerel kalkınmanın simgesi olma vizyonumuzu vurgulamaktadır.