2018 Yılı Fizibilite Destek Programı

İzmir’in kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak kâr amacı gütmeyen kuruluşların yatırım projelerine ilişkin fizibilitelerin desteklenmesi amacıyla 2 milyon TL bütçeli Fizibilite Destek Programı ilan edildi.

Program kapsamında, İzmir’de faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversite rektörlükleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ile birlikler ve kooperatiflerin fizibilite çalışmalarına yönelik hibe desteği verildi.

TOPLAM BÜTÇE

2.000.000 TL

AZAMİ DESTEK

200.000 TL

BAŞARILI PROJE

12

Öncelikler

  • Teknoloji üretme, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi
  • İzmir’in etkin tanıtımının sağlanması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla turizme yönelik altyapı ve hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi
  • Eko-verimlilik, endüstriyel simbiyoz, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, temiz teknolojilere geçiş vb. uygulamalarla sürdürülebilir üretim ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesi
  • Küçük Menderes Havzası’nda sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması amacı ile tarım ve turizm sektörlerinde iklim odaklı akıllı uygulamalar, sürdürülebilir üretim ve hizmet sunum teknikleri, enerji verimliliği, eko-etiket vb. uygulamalar ile iklim değişikliğine uyum kapasitesinin geliştirilmesi
  • Özel politika gerektiren grupların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama aktif katılımlarını güçlendirmek amacıyla sosyal içermenin geliştirilmesi ve bu alanda faaliyet gösteren yapıların kurumsal kapasitenin artırılması

Sözleşmeye Bağlanan Projeler

Program kapsamında sadece valilik, kaymakamlıklar, kamu kurumları, belediyeler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı engellilere yönelik eğitim kurumları ve bilim – sanat merkezleri, meslek kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kooperatif ve birlikler gibi kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvuruları kabul edildi. Başarılı bulunan projeler arasından 19 tanesi ile sözleşme imzalandı.

Program Bütçesi

Program Bütçesi 2.000.000 TL
Asgari / Azami Destek Tutarı 20.000 TL / 200.000 TL
Proje Süresi 12 AY

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.