PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı

Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi

25 Kasım 2011

Genel Amaç

İzmir (TR31) bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ’lerde yenilik odaklı verimlilik ile rekabet gücünün artırılması

Özel Amaç

Belirlenen anahtar sektörlerde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin artırılması ve ileri teknolojilerin geliştirilmesi

Öncelikler

Öncelik 1:
Ar-Ge ve yenilik süreçleri sonunda ortaya çıkmış patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline sahip olan ürünlerin ticarileştirilmesi (tanıtım, pazarlama, yeni pazarlara açılma ve seri üretim faaliyetlerinin sağlanması)
Öncelik 2:
Üretim süreçlerinde ileri teknolojilerin kullanılması yoluyla verimlilik sağlayacak yenilik uygulamalarının gerçekleştirilmesi
Öncelik 3:
Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen yenilikçi teknik ve teknolojilerin, işletmeler tarafından üretim süreçlerinde uygulamalarının sağlanması (Üniversitelerden teknoloji transferinin sağlanması)

Program Bütçesi

14.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Tutarı

100.000 TL – 800.000 TL

Asgari/Azami Destek Oranı

% 10 – % 50

Uygun Başvuru Sahipleri

Yenilenebilir Enerji, Lojistik, Gıda ve İçecek Sanayi, Tekstil/Giyim Eşyası, Endüstri Makineleri İmalat Sanayi, Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı, Tıbbi, Hassas ve Optik Aletler ve Bilişim sektörlerinden birinde faaliyet gösteren KOBİ’ler