Bize Ulaşın

Genel Sekreter
Dr. Mehmet YAVUZ
genelsekreter@izka.org.tr

 

Evrak Kayıt:
Sevcan ACUR
sevcan.acur@izka.org.tr

 

İnsan Kaynakları İşlemleri:
Gizem ALTINIRMAK
gizem.altinirmak@izka.org.tr

Muhasebe İşlemleri:
Neriman FURUNDAOTURAN
n.furundaoturan@izka.org.tr

 

Satın Alma ve Ödeme İşlemleri:
Nurşan TONGUL
nursan.tongul@izka.org.tr

 

Kurumsal İletişim:
kurumsaliletisim@izka.org.tr

Temiz Üretim, Kaynak Verimliliği, Endüstriyel Simbiyoz:
Emine Bilgen EYMİRLİ
bilgen.eymirli@izka.org.tr

 

Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Temiz Teknolojiler:
Hakkı Gökhan ELÜSTÜN
gokhan.elustun@izka.org.tr

 

Sürdürülebilir Tarım, Yeşil OSB Dönüşümü, Kaynak Verimliliği:
Özgen KÜÇÜKİL
ozgen.kucukil@izka.org.tr

 

Sürdürülebilir Gıda, Havza Bazlı Çalışmalar, Teknik Destek Programı:
Sinem ÖZDEMİR DURMUŞLAR
sinem.durmuslar@izka.org.tr

 

Paydaşlarla İş Birliği ve Genel Koordinasyon:
Sena GÜRSOY
sena.gursoy@izka.org.tr

Deniz Taşımacılığı ve Liman Ekosistemi:
Dr. Saygın Can OĞUZ
saygin.oguz@izka.org.tr

 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Balıkçılık ve Denizel Alanlar:
Ekrem AYALP
ekrem.ayalp@izka.org.tr

 

Deniz Teknolojileri, Turizm ve Kıyı Ekonomisinin Çeşitlendirilmesi:
Arın HÜNLER
arin.hunler@izka.org.tr

 

Mavi Büyüme Diğer Alanları, Yaratıcı Endüstriler:
Cangül KUŞ
cangul.kus@izka.org.tr

İzmir Yatırım Ortamı,
Yazılım Sektörü Yatırımları:

H.İ. Murat ÇELİK
himurat.celik@izka.org.tr

 

İzmir’de Organize Sanayi Bölgeleri,
Rüzgâr Enerjisi Ekipman Üretimi Yatırımları:

Muhittin Sencer ÖZEN
sencer.ozen@izka.org.tr

 

İzmir’de Serbest Bölgeler ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
Enerji Yatırımları:

Hülya ULUSOY SUNGUR
hulya.ulusoy@izka.org.tr

İzmir’de Yatırım Teşvikleri ve Diğer Sektör Yatırımları:
Emel YAVUZ
emel.yavuz@izka.org.tr

 

Gökçe AYDOĞDU
gokce.kalyoncu@izka.org.tr

İleri Malzeme Teknolojileri, Dijital Olgunluk ve Start in İzmir Girişimcilik Platformu:
İpek KOCAOĞLU
ipek.kocaoglu@izka.org.tr

 

Genel Koordinasyon, İzmir Kaynak Verimliliği Programı Dijital Dönüşüm Bileşeni, Güdümlü Proje Önerileri:
Meltem ALTINAY
meltem.altinay@izka.org.tr

 

İzmir Ekonomik Göstergelerinin ve Yenilik Verilerinin Takibi, İşbirliği Önerileri:
Yaşar Görkem DÖNDERİCİ
gorkem.donderici@izka.org.tr

Adres:

Megapol Çarşı Kule
Halkapınar Mahallesi, 1203/11. Sk. No: 5-7, Kat: 19
35170 Konak/İzmir

 

Telefon:

+90 232 489 81 81

 

Faks:

+90 232 489 85 05

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.