Destekler

İzmir ilinde kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerini artırmak, ortak iş yapma kültürü ve verimli işbirlikleri geliştirmek için çalışan İzmir Kalkınma Ajansı, ulusal kalkınma planıyla uyumlu, katılımcılık esasına dayalı Bölge Planları hazırlayarak, bunların uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetlere teknik ve mali destek sağlamaktadır.

Ajansımız tarafından sağlanan destek türleri, mali destek programı, güdümlü proje desteği ve fizibilite desteğidir. Her bir destek türüne ilişkin kurallar farklıdır ve her ilan döneminde ilgili destek türüne ilişkin standart kuralların yanı sıra programa özgü bazı kurallar da belirlenebilmektedir. Bu kurallar her destek programına ilişkin hazırlanan başvuru rehberlerinde düzenlenir.