Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma

SON BAŞVURU 06 Eylül 2019

Ajansımız, 12 Haziran 2019 tarihi itibariyle, hedef bölgesi Küçük Menderes Havzası’nda yer alan Bayındır, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk ve Torbalı ilçeleri olan Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı’nı başlatmıştır. Program, bölgedeki beşeri ve doğal kaynaklar ile tarımsal ve ekonomik faaliyetleri sürdürülebilirlik odağında geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Programın temel müdahale yaklaşımı; tarımsal üretim süreçlerinde sürdürülebilir ve yenilikçi üretim, katma değerin sürdürülebilir üretim önlemleri alınarak artırılması ve tarım dışı ekonomik çeşitliliğin ve istihdam edilebilirliğin artırılması aracılığı ile kırsalda yaşayanlar için olanakların iyileştirilmesi olarak belirlenmiştir.

SON BAŞVURU TARİHİ

06 Eylül 2019 / 20:59

TAAHHÜTNAME SON TESLİM TARİHİ

13 Eylül 2019 / 14:00

TOPLAM BÜTÇE

15.000.000 TL

Başvuru Rehberi

İNDİRİN

TEKNİK YARDIM MASASI

Ajansımız 2019 yılı mali destek programları (KARE MDP ve HAVZA MDP) kapsamında potansiyel başvuru sahiplerine yönelik olarak teknik yardım hizmeti sağlayacaktır.

 

29 Temmuz – 09 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Teknik Yardım Masası hizmeti hakkında detaylı bilgi ve randevu oluşturmak için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

 

Erhan Mustafa ÜSTÜNEL
projemizmir@izka.org.tr
0232 489 81 81 / 136

Uygulamalı Proje Yazma Eğitimleri

Potansiyel başvuru sahiplerinin istenilen format ve kalitede proje hazırlamalarını sağlamak amacıyla proje döngüsü yönetimi, mantıksal çerçeve yaklaşımı ve örnek uygulamaların gerçekleştirileceği iki gün sürecek Uygulamalı Proje Yazma Eğitimleri düzenlenmektedir.

 

Katılımın ücretsiz olduğu eğitimler için başvuru kabulleri 3 Temmuz 2019 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, etkinliklerimiz kesinleşen listede yer alan isteklilerin katılımıyla eğitim takviminde belirtilen yer ve tarihlerde gerçekleştirilecektir. İlginiz için teşekkür ederiz.

Eğitim Takvimi

Ödemiş 8-9 Temmuz 2019 10:00 - 17:00 Ödemiş Ticaret Odası
Torbalı 22-23 Temmuz 2019 10:00 - 17:00 Torbalı Ticaret Odası
Konak 25-26 Temmuz 2019 10:00 - 17:00 Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)

Kimler Başvurabilir?

HAVZA01 / Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni

 • Kamu Kurumları
  (Valilik; kaymakamlıklar; bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı kurum, kuruluş ve enstitüler, diğer kamu kurumlarının ilde bulunan en üst birimleri)
 • Belediyeler ve Tüzel Kişiliği Haiz Bağlı Kuruluşları
 • Üniversite Rektörlükleri
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
  (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri)
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Dernekler, Vakıflar ve Bunların Üst Kuruluşları
  (İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan, proje teklif çağrısı ilan tarihinden en az 6 ay önce kurulmuş olan STK’lar)
 • Kooperatifler ve Bunların Birlikleri
  (5 yıl süreyle kar dağıtımı yapmayacağına ilişkin ana sözleşme değişikliği yapmış olanlar)
 • Sulama Birlikleri
 • Tarımsal Üretici Birlikleri

HAVZA02 / Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni

 • Kamu Kurumları
  (Valilik; kaymakamlıklar; bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı kurum, kuruluş ve enstitüler, diğer kamu kurumlarının ilde bulunan en üst birimleri)
 • Belediyeler ve Tüzel Kişiliği Haiz Bağlı Kuruluşları
 • Üniversite Rektörlükleri
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
  (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri)
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Dernekler, Vakıflar ve Bunların Üst Kuruluşları
  (İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan, proje teklif çağrısı ilan tarihinden en az 6 ay önce kurulmuş olan STK’lar)
 • Kooperatifler ve Bunların Birlikleri
  (5 yıl süreyle kar dağıtımı yapmayacağına ilişkin ana sözleşme değişikliği yapmış olanlar)
 • Sulama Birlikleri

Proje Uygulama Yeri

Projeler, mali destek programının hedef bölgesi olarak belirlenen, İzmir’in Bayındır, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk ve Torbalı ilçeleri içerisinde uygulanmalı ve yatırımlar bu bölgede gerçekleştirilmelidir.

Program Öncelikleri

 • Tarımsal faaliyetlerin doğal kaynaklara zarar vermeden geliştirilebilmesi amacı ile tarımda güvenli gıda üretiminin sağlanması, yenilikçi ve sürdürülebilir üretime yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması
 • Tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması amacı ile işleme, paketleme, depolama ve pazarlama süreçlerinin, sürdürülebilir üretim önlemleri de alınarak geliştirilmesi
 • Sürdürülebilir kalkınma odağında ekonomik hayata katılımın sağlanması ve gelir düzeyinin artırılması amacı ile, başta kadınlar, gençler ve topraksız çiftçiler olmak üzere, istihdam edilebilirlik ve girişimcilik kapasitesinin artırılması, tarım dışı ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi

Sözleşmeye Bağlanan Projeler

HAVZA01 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni HAVZA02 Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni
Bileşen Bütçeleri 7.500.000 TL 7.500.000 TL
Asgari/Azami Destek Tutarı 300.000 TL / 1.000.000 TL 300.000 TL / 1.800.000 TL
Asgari/Azami Destek Oranı %10 - %90 %25 - %75
Proje Süresi 12 - 24 Ay 24 Ay

Dokümanlar

Başvuru Rehberi ve Ekleri

Eğitim Sunumu

Bilgilendirme Toplantıları Takvimi

Sıkça Sorulan Sorular

Bilgilendirme Sunumu

Proje Hazırlama Kılavuzu

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.