PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı

Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı

İlan Tarihi

12 Haziran 2019

Son Teslim Tarihi

13 Eylül 2019

KAYS Son Başvuru Tarihi

6 Eylül 2019

Değerlendirme Sonuçları

Ocak 2020

Genel Amaç

Küçük Menderes Havzası’nda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması

Özel Amaç

Küçük Menderes Havzası’nda, beşeri ve doğal kaynaklar ile tarımsal ve ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirlik odağında geliştirilmesine yönelik örnek uygulamaların gerçekleştirilmesi

Hedef Bölge

Bu mali destek programının hedef bölgesi Küçük Menderes Havzası’nda yer alan Bayındır, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçeleridir.

Öncelikler

Öncelik 1:
Tarımsal faaliyetlerin doğal kaynaklara zarar vermeden geliştirilebilmesi amacı ile tarımda güvenli gıda üretiminin sağlanması, yenilikçi ve sürdürülebilir üretime yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması
Öncelik 2:
Tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması amacı ile işleme, paketleme, depolama ve pazarlama süreçlerinin, sürdürülebilir üretim önlemleri de alınarak geliştirilmesi
Öncelik 3:
Sürdürülebilir kalkınma odağında ekonomik hayata katılımın sağlanması ve gelir düzeyinin artırılması amacı ile, başta kadınlar, gençler ve topraksız çiftçiler olmak üzere, istihdam edilebilirlik ve girişimcilik kapasitesinin artırılması, tarım dışı ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi

Program Bütçesi

15.000.000 TL

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni

Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni

Bileşen Bütçesi

7.500.000 TL

7.500.000 TL

Asgari/Azami Destek Tutarı

300.000 TL – 1.000.000 TL

300.000 TL – 1.800.000 TL

Proje Süresi

12 – 24 Ay

24 Ay

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu kurumları (Valilik; kaymakamlıklar; bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı kurum, kuruluş ve enstitüler, diğer kamu kurumlarının ilde bulunan en üst birimleri)
 • Belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları
 • Üniversite rektörlükleri
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri)
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri,
 • İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan, proje teklif çağrısı ilan tarihinden en az 6 ay önce kurulmuş olan, dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları,
 • Kooperatifler ve bunların birlikleri (5 yıl süreyle kar dağıtımı yapmayacağına ilişkin ana sözleşme değişikliği yapmış olanlar)
 • Sulama Birlikleri
 • Tarımsal Üretici Birlikleri

Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu kurumları (Valilik; kaymakamlıklar; bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı kurum, kuruluş ve enstitüler, diğer kamu kurumlarının ilde bulunan en üst birimleri)
 • Belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları
 • Üniversite rektörlükleri
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri)
 • İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan, proje teklif çağrısı ilan tarihinden en az 6 ay önce kurulmuş olan, dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları,
 • Kooperatifler ve bunların birlikleri (5 yıl süreyle kar dağıtımı yapmayacağına ilişkin ana sözleşme değişikliği yapmış olanlar)
 • Sulama Birlikleri
 • Tarımsal Üretici Birlikleri