Mavi Büyüme

İzmir’in “mavi” kaynaklarını korumayı önceliklendirerek ekonomik ve sosyal değerlerini geliştiriyoruz.

Birleşmiş Milletlerin “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” çerçevesinde “sudaki yaşam”ı destekleyerek, denizlerimizi, mavi kaynaklarımızı, şimdi ve gelecek nesiller için korunmaya, ekonomik ve sosyal gelişmeyi güçlendirecek biçimde denizlerden yararlanmaya odaklanıyoruz.

Bölgemizde mavi büyümenin merkezine deniz taşımacılığı ve liman hizmetlerini alırken, bu sektörlerin kent ekonomisine sağladığı katkıyı artırmayı, Akdeniz yük ve yolcu trafiği içerisinde İzmir limanlarının konumunu ve gücünü de pekiştirmeyi hedefliyoruz. İzmir’de mavi ekonomi örüntüsünü oluşturan balıkçılık ve deniz yaşamı, gemi-geri dönüşümü, mavi enerji ve kıyı turizmi sektörleri ile çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları kendi lehine önemli ölçüde azaltan, kıyılarının potansiyelini değerlendirmek üzere sürdürülebilir seçenekler sunan, etkilenen tüm sosyal grup ve sektörlerin katılımını sağlamayı hedefleyen ve bu sayede pozitif dışsallıkları artırmayı amaçlayan yeni nesil bir kalkınma hikayesi yaratmak için çalışıyoruz.

Strateji ve Analizler

Türkiye’de Yaratıcı Endüstrilerin İBBS-2 Bölgeleri Düzeyinde Analizi: İzmir’e Bir Bakış

Bu rapor yaratıcı endüstrilerin ülkemizdeki durumunu hem ulusal hem de bölgesel ölçekte OECD ülkeleri ile kıyaslamak suretiyle ortaya koymak ve buradan hareketle de TR31 İzmir Bölgesi’nde yaratıcı endüstrilerin gelişimi için yapılacak politika çalışmalarına yönelik bilgi tabanı oluşturmayı amaçlamaktadır.

TCDD İzmir Alsancak Limanının Geçmişten Günümüze Bölge Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi

TCDD İzmir Limanı’na, farklı dönemlerde yapılmış olan fizibilite çalışmaları ışığında tespit edilen yatırımların yapılamamış olmasının İzmir ekonomisi açısından yol açtığı iktisadi kaybın veriye dayalı olarak hesaplanması amacıyla hazırlanmıştır.

İZMİR LİMANLARI

Devamı için

İzmir Yaratıcı Endüstriler Ekosistem Haritası’nı incelemek ister misiniz?

İzmir Yaratıcı Endüstriler Ekosistem Haritası ekosistem yaklaşımı ışığında ve anketimize yanıt veren kurum ve kuruluşların fonksiyonları göz önüne alınarak oluşturuldu.

İzmir Yaratıcı Endüstriler Ekosistemi mikro, mezzo ve makro olmak üzere 3 ayrı düzeyde yer alan 58 bileşenden oluşuyor.

Farklı düzeylerdeki aktör ve fonksiyonları aratabilir, mikro düzeyde “yaratıcı çekirdek”i oluşturan kollektifler, etkinlikler ve yaratıcı merkezlere ulaşabilirsiniz.

Ekosistemin en canlı ve güçlü boyutu olan mikro düzey, izleyen dönemde geliştirilecek politikalarla güçlendirilecek.

DÜNYA BİRLEŞMİŞ KENTLER VE YEREL YÖNETİMLER TEŞKİLATI (UCLG)

KÜLTÜR ZİRVESİ – 2021

RICHARD HARDIMAN: DENİZ ÇÖPÜNÜN YOLCULUĞU KARADA BAŞLIYOR

Deniz çöpü ve deniz kirliliği üzerine çalışan RanMarine Technology BV girişiminin kurucusu ve CEO’su Richard Hardiman’la deniz çöpü ve bu husustaki modern çözümler üzerine konuştuk.

Sayın Hardiman, bugün Mavi Büyüme Politikaları çalışmalarımız kapsamında oldukça önemsediğimiz deniz çöpü sorunu ve bu sorunla nasıl başa çıkabileceğimiz hakkında size birkaç sorumuz olacak. İlk olarak, deniz çöpü nedir, bizler için tanımlar mısınız?

 

Yazının devamı için tıklayınız.

Ön Başvuru
Her Ayın 1-15. Günleri Arasında Yapılır.