PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı

İlçeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı

KAYS Son Başvuru Tarihi

03 Temmuz 2015

Genel Amaç

İzmir’de ilçeler arası gelişmişlik farklarını azaltarak sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması

Özel Amaç

Beydağ, Dikili, Karaburun, Kınık ve Kiraz ilçelerinde sosyoekonomik gelişmeyi destekleyerek İzmir’de yerel kalkınmanın hızlandırılması

Hedef Bölge

İzmir’in Beydağ, Dikili, Karaburun, Kınık ve Kiraz ilçeleri

Öncelikler

Öncelik 1:
İstihdam edilebilirliğin artırılması, ekonomik ve sosyal hayata katılımın geliştirilmesi
Öncelik 2:
Tarımda üretim kapasitesinin artırılması ve tarımsal ürünlerin katma değerinin yükseltilmesi, yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması; bitkisel ve hayvansal ürünlerin işleme, paketleme, depolama ve pazarlama süreçlerinin geliştirilmesi
Öncelik 3:
Tarım dışı ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi
Öncelik 4:
Doğal, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi

Kar Amacı Güden Kuruluşlar Bileşeni

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

Bileşen Bütçesi

4.000.000 TL

2.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Tutarı

50.000 TL – 500.000 TL

50.000 TL – 500.000 TL

Asgari/Azami Destek Oranı

% 10 – % 50

% 10 – % 90

Proje Süresi

12 Ay

12 Ay

Kar Amacı Güden Kuruluşlar Bileşeni

Uygun Başvuru Sahipleri

  • KOBİ’ler
  • Kamu kontrolündeki işletmeler

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Kamu kurum ve kuruluşları
  • Belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları
  • Üniversiteler (Rektörlükler, fakülteler, enstitüler, meslek yüksekokulları, rektörlüğe bağlı araştırma ve uygulama merkezleri)
  • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri)
  • Dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları
  • Kooperatifler ve birlikler