İlçeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması

Amacı Beydağ, Dikili, Karaburun, Kınık ve Kiraz ilçelerinde sosyoekonomik gelişmeyi destekleyerek İzmir’de yerel kalkınmanın hızlandırılması olarak belirlenen İlçeler Arası Gelişmişlik Farkının Azaltılması Mali Destek Programı 14 Nisan 2015 tarihinde ilan edildi.

Program amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak önceliklerden en az birinin kapsamına giren projelerin desteklenmesi hedeflenen program kapsamında, toplam 10 Milyon TL’lik bir kaynağın başarılı projelere kullandırılması planlandı.

SON BAŞVURU TARİHİ

04 Mayıs 2015 / 21:00

Öncelikler

  • İstihdam edilebilirliğin artırılması, ekonomik ve sosyal hayata katılımın geliştirilmesi
  • Tarımda üretim kapasitesinin artırılması ve tarımsal ürünlerin katma değerinin yükseltilmesi, yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması; bitkisel ve hayvansal ürünlerin işleme, paketleme, depolama ve pazarlama süreçlerinin geliştirilmesi
  • Tarım dışı ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi
  • Doğal, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi
  • Sosyal altyapının geliştirilmesi
  • Doğal, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesine, turizm çeşitliliğinin artırılmasına yönelik sosyal ve fiziki altyapının geliştirilmesi
  • Tarım ve sanayi üretiminin modernize edilmesine yönelik sosyal ve fiziki altyapının geliştirilmesi
  • Çevrenin korunmasına, yenilenebilir enerji kullanımına veya enerji verimliliğine yönelik fiziki altyapının geliştirilmesi

Sözleşmeye Bağlanan Projeler

İlçeler Arası Gelişmişlik Farkının Azaltılması Mali Destek Programı kapsamında kar amacı güden bileşeninde 16, kar amacı gütmeyen bileşeninde 12 ve küçük ölçekli altyapı bileşeninde ise 5 başvuru yapıldı. Başarılı bulunan projeler arasından 19 tanesi ile sözleşme imzalandı.

Proje Bütçesi

Kar Amacı Güden Kuruluşlar Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
Program Bütçesi 7.500.000 TL 7.500.000
Asgari / Azami Destek Tutarı 300.000 TL / 1.000.000 TL 300.000 / 1.000.000 TL
Asgari / Azami Destek Oranı %10 - %90 %25 - %75
Proje Süresi 12 - 24 Ay 24 Ay

Dokümanlar

Sıkça Sorulan Sorular

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.