Mesleki Eğitim

İzmir’de işgücü piyasasının gereksinim duyduğu mesleklere yönelik mesleki eğitimin yenilikçi yaklaşımlar yoluyla güçlendirilmesi amacıyla 09 Aralık 2015 tarihi itibariyle Mesleki Eğitim Mali Destek Programını başlatıldı. İzmir Bölge Planı’nın “Herkes için eğitim” stratejik önceliği kapsamında hazırlanan program tüm İzmir’i kapsayacak şekilde oluşturuldu.

Program çerçevesinde 15 Milyon TL’lik kaynak İzmir’de mesleki eğitimin kalitesinin artırılması, hayat boyu öğrenme hizmetlerinin yaygınlaştırılması, mesleki eğitim programlarının ihtiyaca yönelik olarak tasarlanması, yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla, mesleki eğitim kalitesinin uluslararası standartlara eriştirilmesi amaçlarına yönelik başarılı projelere kullandırılmaktadır.

SON BAŞVURU TARİHİ

04 Mayıs 2015 / 21:00

Öncelikler

  • Mesleki eğitime yönelik olarak kullanılan atölye, laboratuvar, sınıf gibi eğitim ortamlarınınmakine-teçhizat ve eğitim materyalleri açısından geliştirilmesi ve yenilikçi yöntemlerin mesleki eğitim sürecinde uygulanması
  • Doğrudan engellilere, şiddet mağduru kadınlara, hükümlülere ve haklarında denetimli serbestlik hükümleri uygulananlara yönelik, mesleki bilgi ve beceri edinme amaçlı hizmetlerin geliştirilmesi.

Sözleşmeye Bağlanan Projeler

Başvuru süresi 4 Mart 2016 tarihinde tamamlanan programlardan Mesleki Eğitim Mali Destek Programına 111 proje başvurusu geldi. Konusunda uzman bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler ve Yönetim Kurulu’nun onaylamasının ardından 21 proje asıl başarılı projeler listesinde, 14 proje ise yedek başarılı projeler listesinde olmak üzere toplam 35 proje başarılı bulundu. Başarılı bulunan projeler arasından 22 tanesi ile sözleşme imzalandı.

Proje Bütçesi

Program Bütçesi 15.000.000 TL
Asgari / Azami Destek Tutarı 150.000 TL / 750.000 TL
Asgari / Azami Destek Oranı %10 - %90

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.