PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı

Mesleki Eğitim Mali Destek Programı

KAYS Son Başvuru Tarihi

26 Şubat 2016

Genel Amaç

İzmir’de işgücü piyasasının gereksinim duyduğu mesleklere yönelik mesleki eğitimin yenilikçi yaklaşımlar yoluyla güçlendirilmesi

Özel Amaç

İzmir Bölge Planı’nın “Herkes için eğitim” stratejik önceliği kapsamında, İzmir’de mesleki eğitimin kalitesinin artırılması, hayat boyu öğrenme hizmetlerinin yaygınlaştırılması, mesleki eğitim programlarının ihtiyaca yönelik olarak tasarlanması, yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla, mesleki eğitim kalitesinin uluslararası standartlara eriştirilmesi

Öncelikler

Öncelik 1:
Mesleki eğitime yönelik olarak kullanılan atölye, laboratuvar, sınıf gibi eğitim ortamlarının makine-teçhizat ve eğitim materyalleri açısından geliştirilmesi ve yenilikçi yöntemlerin mesleki eğitim sürecinde uygulanması
Öncelik 2:
Doğrudan engellilere, şiddet mağduru kadınlara, hükümlülere ve haklarında denetimli serbestlik hükümleri uygulananlara yönelik, mesleki bilgi ve beceri edinme amaçlı hizmetlerin geliştirilmesi

Program Bütçesi

15.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Tutarı

150.000 TL – 750.000 TL

Asgari/Azami Destek Oranı

% 10 – % 90

Proje Süresi

12 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Belediyeler veya tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları
 • Üniversiteler (Rektörlükler ve Meslek Yüksekokulları)
 • MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlar (Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri)
 • MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlar (Halk Eğitim Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Turizm Eğitim Merkezleri)
 • MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezleri, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezleri, Özel Eğitim Meslek Liseleri
 • Ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri, çocuk eğitimevleri
 • İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
 • Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı sosyal hizmet merkezleri
 • Organize Sanayi Bölgesi Yönetimleri
 • Kooperatif Şeklinde Yapılanmış Sanayi Sitesi Yönetimleri
 • İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve birliği, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri)