Mali Destek Programları

2019 – YENİ

Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma

Mali Destek Programı, yarımada bölgesinin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirerek İzmir’in sürdürülebilir kalkınmasında itici bir güç oluşturulması amacıyla 2015 yılında yürütüldü.

2019 – YENİ

Özel Söktörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi

Arayüz kuruluşlar aracılığıyla, İzmir’de faaliyet gösteren firmaların kurumsal ve teknolojik dönüşüm, kaynak verimliliği ve çevre performansı, küresel tedarik zincirine dahil olma alanlarında geliştirilmesi ve ortak kullanıma yönelik altyapıların oluşturulmasıyla sektörel uzmanlaşmanın desteklenmesi amacıyla ilan edilen programın son başvuru tarihi 6 Eylül 2019’dur.

.

2008

KOBİ

KOBİ

İzmir’de işletmelerin rekabet güçlerinin ve istihdamın artırılması, temiz ve alternatif enerji kaynaklarının üretim ve tüketimi ile yenilikçi faaliyetlerin teşvik edilmesi amaçlandı.

 

İNCELEYİN

2008

Sosyal Kalkınma

Sosyal Kalkınma

İzmir’de sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmayı desteklemek üzere insan kaynakları ve sosyal sermayenin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi amaçlandı.

 

İNCELEYİN