PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı

Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı

KAYS Son Başvuru Tarihi

12 Eylül 2014

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni

Amaç

İzmir’in bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve bu süreci destekleyecek uygulamaların yaygınlaştırılması

Öncelikler

Öncelik 1: İzmir’de sağlık, eğitim, ulaşım, kültür, çevre, tarım ve turizm vb. bilgi servislerine elektronik ortamda erişim sağlanması, birbirine entegre ve kesintisiz ulaşılabilir hale getirilmesi
Öncelik 2: İzmir’in marka değerini artıran akıllı kent uygulamalarının yaygınlaştırılması
Öncelik 3: Yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji verimliliği uygulamalarını ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekleyen bilgi iletişim teknolojisi uygulamalarının geliştirilmesi
Öncelik 4: Katılımcılık esaslı akıllı yerel yönetişim uygulamalarının yaygınlaştırılması, kamu ve yerel yönetim hizmetlerinin internet-mobil teknolojiler üzerinden sunulması

Toplam Bütçe

7.500.000 TL

Asgari/Azami Destek Tutarı

75.000 TL – 750.000 TL

Asgari/Azami Destek Oranı

% 10 – % 75

Proje Süresi

12 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Belediyeler veya tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları
  • Kamu Kurumları
  • Üniversite Rektörlükleri
  • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri)
  • Dernekler ve Vakıflar
  • Organize Sanayi Bölgeleri
  • Kooperatifler ve Birlikler

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni

Amaç

İzmir’in bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve bu süreci destekleyecek uygulamalarının yaygınlaştırılması amacına hizmet edecek şekilde, İzmir’de işletmelerin belirlenen öncelikli alanlarda kaliteli bilgi iletişim teknolojileri üretmelerinin sağlanması

Öncelikler

Öncelik 1: Bilgi iletişim teknolojileri sektöründe diğer ekonomik sektörlere ve kamuya yönelik yüksek katma değer üreten yenilikçi ürün ve faaliyetlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi
Öncelik 2: İşletmelerin bilgi iletişim teknolojileri geliştirme süreçlerinde, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme konularında iyileştirmeler yapılması
Öncelik 3: Bilgi iletişim teknolojileri sektöründeki işletmelerin bilgi iletişim teknolojileri ürün ve hizmetlerinde uluslararasılaşma düzeyinin geliştirilmesi, ihracat kapasitelerinin artırılması ve bunun için gerekli olan kalite belgelerinin alınması

Toplam Bütçe

7.500.000 TL

Asgari/Azami Destek Tutarı

75.000 TL – 750.000 TL

Asgari/Azami Destek Oranı

% 10 – % 50

Proje Süresi

12 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ’ler)
  • Kamu kontrolündeki işletmeler