Turizmde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik

İzmir’de sağlık, kent, kültür, alternatif deniz turizmi ve eko-turizmde yenilikçiliğin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla ilan edilen programa başvurular 25 Mart 2011 saat 17.00 itibariyle sona erdi. Program kapsamında başarılı bulunan projelere toplam 12.000.000 TL mali destek sağlandı.

SON BAŞVURU TARİHİ

04 Mayıs 2010 / 21:00

Öncelikler

  • Butik otelciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.
  • Deniz turizminin kitle turizmi dışındaki, özellikle orta ve yüksek gelir düzeyine sahip turistlere yönelik türlerinin (deniz sporları, yat turizmi, mavi tur, kruvaziyer turizmi gibi) geliştirilmesi.
  • Sağlık turizminin geliştirilmesi ve sağlık turizmine yönelik jeotermal kaynak kullanımının yaygınlaştırılması.
  • Kültür turizmine ve eko-turizme yönelik olanakların geliştirilmesi.
  • Özel politika gerektiren grupların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama aktif katılımlarını güçlendirmek amacıyla sosyal içermenin geliştirilmesi ve bu alanda faaliyet gösteren yapıların kurumsal kapasitenin artırılması

Sözleşmeye Bağlanan Projeler

Başvuran projeler arasından 15 tanesi başarılı bulunarak sözleşme imzalandı.

Proje Bütçesi

Program Bütçesi 12.000.000 TL
Asgari / Azami Destek Tutarı 50.000 TL / 500.000 TL
Asgari / Azami Destek Oranı %10 - %50

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.