PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı

Turizmde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Mali Destek Programı

KAYS Son Başvuru Tarihi

25 Mart 2011

Genel Amaç

İzmir’in (TR31 bölgesi) çeşitlendirilmiş turizm ile ulusal ve uluslararası alanda yüksek rekabet gücüne sahip bir turizm destinasyonu haline gelmesi

Özel Amaç

İzmir’de sağlık, kent, kültür, alternatif deniz turizmi ve ekoturizmde yenilikçiliğin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi

Öncelikler

Öncelik 1:
Butik otelciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
Öncelik 2:
Deniz turizminin kitle turizmi dışındaki, özellikle orta ve yüksek gelir düzeyine sahip turistlere yönelik türlerinin (deniz sporları, yat turizmi, mavi tur, kruvaziyer turizmi gibi) geliştirilmesi
Öncelik 3:
Sağlık turizminin geliştirilmesi ve sağlık turizmine yönelik jeotermal kaynak kullanımının yaygınlaştırılması
Öncelik 4:
Kültür turizmine ve ekoturizme yönelik olanakların geliştirilmesi

Bileşen Bütçesi

12.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Tutarı

50.000 TL – 500.000 TL

Asgari/Azami Destek Oranı

% 10 – % 50

Uygun Başvuru Sahipleri

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler)