Küçük Ölçekli Sanayi Bölgelerini Geliştirme

Mali destek programı İzmir’de yer alan küçük ölçekli sanayi bölgelerini cazibe merkezleri haline getirmeyi maçlamaktadır. Küçük ölçekli işletmelerin yoğun olarak yer aldığı sanayi bölgelerinin altyapıları ile çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, bu bölgelerde yerleşik işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda daha kaliteli hizmet sunulmasının sağlanmasını sağlayacak projelerin desteklendiği Mali Destek Programı 09 Aralık 2015 tarihinde ilan edildi. Tüm İzmir’i kapsayacak şekilde oluşturulan program çerçevesinde, 5 Milyon TL’lik kaynağın başarılı projeler yoluyla kullandırılması hedeflendi.

SON BAŞVURU TARİHİ

04 Mayıs 2015 / 21:00

Öncelikler

  • Ortak kullanıma hizmet edecek laboratuvar, atölye, tesis vb. altyapıların oluşturulması
  • Çevre düzenleme, sosyal altyapı ve donatıların iyileştirilmesi
  • Atık depolama ve arıtma tesislerinin geliştirilmesi
  • Enerji ve alternatif enerji uygulama altyapısının iyileştirilmesi
  • Geri kazanım, geri dönüşüm ve yeniden kullanıma olanak verecek ortak sistemlerin gerçekleştirilmesi

Sözleşmeye Bağlanan Projeler

Küçük Ölçekli Sanayi Bölgelerini Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında sadece kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvuruları kabul edildi. Programa 11 proje başvurusu yapıldı. Bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler ve Yönetim Kurulunun onaylamasının ardından program kapsamında 5 proje ile sözleşme imzalandı.

Proje Bütçesi

Program Bütçesi 5.000.000 TL
Asgari / Azami Destek Tutarı 250.000 TL / 1.000.000 TL
Asgari / Azami Destek Oranı %25 - %75

Dokümanlar

Sıkça Sorulan Sorular

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.