PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı

Küçük Ölçekli Sanayi Bölgelerini Geliştirme Mali Destek Programı

KAYS Son Başvuru Tarihi

26 Şubat 2016

Genel Amaç

İzmir’de yer alan küçük ölçekli sanayi bölgelerini cazibe merkezleri haline getirmek.

Özel Amaç

İzmir’de küçük ölçekli işletmelerin yoğun olarak yer aldığı sanayi bölgelerinin altyapıları ile çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, bu bölgelerde yerleşik işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda daha kaliteli hizmet sunulmasının sağlanması.

Öncelikler

Öncelik 1:
Ortak kullanıma hizmet edecek laboratuvar, atölye, tesis vb. altyapıların oluşturulması
Öncelik 2:
Çevre düzenleme, sosyal altyapı ve donatıların iyileştirilmesi
Öncelik 3:
Atık depolama ve arıtma tesislerinin geliştirilmesi
Öncelik 4:
Enerji ve alternatif enerji uygulama altyapısının iyileştirilmesi
Öncelik 5:
Geri kazanım, geri dönüşüm ve yeniden kullanıma olanak verecek ortak sistemlerin gerçekleştirilmesi

Bileşen Bütçesi

5.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Tutarı

250.000 TL – 1.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Oranı

% 25 – % 75

Proje Süresi

24 Ay

Kar Amacı Güden Kuruluşlar Bileşeni

Uygun Başvuru Sahipleri

  • KOBİ’ler
  • Kamu kontrolündeki işletmeler

Uygun Başvuru Sahipleri

  • İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
  • Belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları
  • Sanayi sitesi yapı/işletme kooperatifleri
  • Sanayi üretimi amaçlı kurulmuş toplu işyeri yapı/işletme kooperatifleri