Sanayi Bölgelerini Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı

Ajansımızın 2010 – 2013 Bölge Planı ile 2013 yılında gerçekleştirdiği “Özel Yatırım Alanları İhtiyaç Tespit Anketi” çalışması kapsamında, sanayi bölgelerinin yatırım yönünden daha cazip hale getirilebilmesi, ihtiyaç ve beklentileri karşılama yeterliliğinin geliştirilmesi gerekliliği tespit edilmiştir. 26 Haziran 2014 tarihinde ilan edilen Program genel olarak İzmir’in yatırım ortamının iyileştirilerek rekabet gücünün artırılmasını amaçlamaktadır.

Program kapsamında İzmir’de mevcut sanayi bölgelerinin altyapı eksiklerinin giderilmesi, kurumsal kapasitelerinin güçlendirilerek yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda daha kaliteli hizmet sunulmasının sağlanması hedeflenmiştir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda toplam 12.000.000 TL’lik kaynağın, projeleri başarılı bulunan sanayi bölgesi yönetimleri kullandırılması planlanmıştır.

SON BAŞVURU TARİHİ

04 Mayıs 2014 / 21:00

Öncelikler

  • Tatık depolama ve arıtma tesislerinin geliştirilmesi
  • Enerji ve alternatif enerji uygulama altyapısının iyileştirilmesi
  •  Çevre düzenleme, sosyal altyapı ve donatıların iyileştirilmesi
  • Geri kazanım, geri dönüşüm, yeniden kullanım ve endüstriyel simbiyoza olanak verecek ortak sistemlerin geliştirilmesi
  • Ortak kullanıma hizmet edecek laboratuar, atölye, tesis, donatı vb. altyapıların oluşturulmasıProgramın genel amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak ve önceliklerinden en az birinin kapsamına giren projeler uygun kabul edilecek. Ayrıca, önceliklerden en az birisi kapsamına girmek şartıyla projelerde, bu önceliğe dair faaliyetlere ek olarak, kurumsal kapasite ile mesleki eğitim altyapısının geliştirilmesi

Sözleşmeye Bağlanan Projeler

Başvuru süresi 19 Eylül 2014 tarihinde tamamlanan programa toplamda 15 başvuru yapıldı. Organize Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgelerden toplam 10, Küçük Sanayi Sitelerinden toplam 5 başvuru alındı. Konusunda uzman bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komiteleri tarafından yapılan değerlendirmeler ve Yönetim Kurulu’nun onaylamasının ardından Sanayi Bölgelerini Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında 11 proje başarılı bulunarak sözleşme imzalandı.

Proje Bütçesi

Organize Sanayi Bölgesi Serbest Bölge Bileşeni Küçük Sanayi Sitesi Bileşeni
Bileşen Bütçeleri 10.000.000 TL 2.000.000
Asgari / Azami Destek Tutarı 500.000 TL / 1.500.000 TL 250.000 / 500.000 TL
Asgari / Azami Destek Oranı %25 - %75 %25 - %75

Dokümanlar

Sıkça Sorulan Sorular

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.