PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı

Sanayi Bölgelerini Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

KAYS Son Başvuru Tarihi

12 Eylül 2014

Genel Amaç

İzmir (TR31) bölgesinin yatırım ortamının iyileştirilerek rekabet gücünün artırılması

Özel Amaç

İzmir (TR31) bölgesinde mevcut sanayi bölgelerinin altyapı eksiklerinin giderilmesi, kurumsal kapasitelerinin güçlendirilerek yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda daha kaliteli hizmet sunulmasının sağlanması

Öncelikler

  • Atık depolama ve arıtma tesislerinin geliştirilmesi
  • Enerji ve alternatif enerji uygulama altyapısının iyileştirilmesi
  • Çevre düzenleme, sosyal altyapı ve donatıların iyileştirilmesi
  • Geri kazanım, geri dönüşüm, yeniden kullanım ve endüstriyel simbiyoza olanak verecek ortak sistemlerin geliştirilmesi
  • Ortak kullanıma hizmet edecek laboratuvar, atölye, tesis, donatı vb. altyapıların oluşturulması

Organize Sanayi Bölgesi ve Serbest Bölgeleri Bileşeni

Küçük Sanayi Siteleri Bileşeni

Bileşen Bütçesi

10.000.000 TL

2.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Tutarı

500.000 TL – 1.500.000 TL

250.000 TL – 500.000 TL

Asgari/Azami Destek Oranı

% 25 – % 75

% 25 – % 75

Proje Süresi

24 Ay

24 Ay

Organize Sanayi Bölgesi ve Serbest Bölgeleri Bileşeni

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Organize Sanayi Bölgesi Yönetimleri
  • Serbest Bölge Yönetici Şirketleri

Küçük Sanayi Siteleri Bileşeni

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Küçük Sanayi Sitesi (KSS) Yönetimleri (Yönetici Kooperatifler ve Dernekler)