PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı

KAYS Son Başvuru Tarihi

01 Mart 2013

Genel Amaç

İzmir (TR31) bölgesinde “Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri”nde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi, bu teknolojilerin üretilmesi, kullanımının yaygınlaştırılması ile verimlilik, rekabet gücü ve çevresel performansın artırılması

Öncelikler

Öncelik 1:
Yenilenebilir enerji sistemlerinin ve çevre teknolojilerinin tasarımına ve üretimine yönelik Ar-Ge veya ürün/süreç yeniliği ve ticarileştirme çalışmaları
Öncelik 2:
Yenilenebilir enerji kaynakları ile lisanssız elektrik üretimine yönelik olarak 50 kWh veya üzerinde kapasiteye sahip yatırımlar yapılması
Öncelik 3:
Yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma, kurutma, soğutma ve ulaştırma amaçlı kullanımının sağlanması

Kar Amacı Güden Kuruluşlar Bileşeni

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

Bileşen Bütçesi

15.000.000 TL

10.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Tutarı

100.000 TL – 1.000.000 TL

100.000 TL – 1.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Oranı

% 10 – % 50

% 10 – % 75

Kar Amacı Güden Kuruluşlar Bileşeni

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)
  • Kooperatifler
  • Birlikler

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Belediyeler
  • İl Özel İdaresi
  • Mahalli İdare Birlikleri
  • Üniversite Rektörlükleri
  • Organize Sanayi Bölgeleri