Yenilenebilir Enerji ve Çevre

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programının genel amacı İzmir (TR31) bölgesinde “Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri”nde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi, bu teknolojilerin üretilmesi, kullanımının yaygınlaştırılması ile verimlilik, rekabet gücü ve çevresel performansın artırılması olarak belirlendi.

17 Aralık 2012 tarihi itibariyle ilan edilen program kapsamında 15.000.000 TL kar amacı güden, 10.000.000 TL kar amacı gütmeyen başvuru sahipleri için olmak üzere toplam 25.000.000 TL’lik kaynağın, projeleri başarılı bulunan başvuru sahiplerine kullandırılması planlandı.

SON BAŞVURU TARİHİ

04 Mayıs 2012 / 21:00

Öncelikler

  • Yenilenebilir enerji sistemlerinin ve çevre teknolojilerinin tasarımına ve üretimine yönelik Ar-Ge veya ürün/süreç yeniliği ve ticarileştirme çalışmaları
  • Yenilenebilir enerji kaynakları ile lisanssız elektrik üretimine yönelik olarak 50 kWh veya üzerinde kapasiteye sahip yatırımlar yapılması
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma, kurutma, soğutma ve ulaştırma amaçlı kullanımının sağlanması

Sözleşmeye Bağlanan Projeler

Son başvuru tarihi 13 Aralık 2013 olan programa meslek liselerinden 38, anaokullarından 12, üniversiteler ve meslek yüksekokullarından 19, belediyelerden 6, dernek ve vakıflardan 23, kamu kurumlarından 33, organize sanayi bölgelerinden 5, meslek odalarından 5, işletmelerden 12 olmak üzere toplam 153 başvuru yapıldı. Başvurular arasından 43 proje sahibi ile sözleşme imzalandı.

Proje Bütçesi

Kar Amacı Güden Kar Amacı Gütmeyen
Program Bütçesi 8.000.000 TL 12.000.000
Asgari / Azami Destek Tutarı 200.000 TL / 800.000 TL 200.000 / 800.000 TL
Asgari / Azami Destek Oranı %10 - %50 %10 - %90

Dokümanlar

Bilgilendirme Sunumu

Proje Hazırlama Kılavuzu

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.