Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim

Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı, İzmir bölgesinde okul öncesi eğitimin ve İzmir’in işgücü piyasasının gereksinim duyduğu mesleklere yönelik mesleki eğitimin yenilikçi yaklaşımlar yoluyla güçlendirilmesi amacıyla 19 Eylül 2013 tarihi’nde ilan edilmiştir.

İzmir Bölge Planının “istihdam ve sosyal bütünleşme” gelişme ekseni kapsamında belirlenen hedeflerin gerçekleşmesine katkı sağlaması öngörülen bu mali destek programı kapsamında toplam 20.000.000 TL’lik kaynağın, projeleri başarılı bulunan başvuru sahiplerine kullandırılması planlanmıştır.

SON BAŞVURU TARİHİ

04 Mayıs 2013 / 21:00

Öncelikler

  • Okul öncesi ve/veya mesleki eğitimde yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi ve/veya var olan yenilikçi yöntemlerin eğitim sürecine adapte edilmesi
  • Okul öncesi ve/veya mesleki eğitime yönelik olarak kullanılan atölye, laboratuvar, sınıf gibi eğitim ortamlarının makine-teçhizat ve eğitim materyalleri açısından geliştirilmesi

Sözleşmeye Bağlanan Projeler

Son başvuru tarihi 13 Aralık 2013 olan programa meslek liselerinden 38, anaokullarından 12, üniversiteler ve meslek yüksekokullarından 19, belediyelerden 6, dernek ve vakıflardan 23, kamu kurumlarından 33, organize sanayi bölgelerinden 5, meslek odalarından 5, işletmelerden 12 olmak üzere toplam 153 başvuru yapıldı. Başvurular arasından 43 proje sahibi ile sözleşme imzalandı.

Proje Bütçesi

Kar Amacı Güden Kar Amacı Gütmeyen
Program Bütçesi 8.000.000 TL 12.000.000
Asgari / Azami Destek Tutarı 200.000 TL / 800.000 TL 200.000 / 8000.000 TL
Asgari / Azami Destek Oranı %10 - %50 %10 - %90

Dokümanlar

Sıkça Sorulan Sorular

Proje Hazırlama Kılavuzu

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.