Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı

İzmir’de sosyal uyumun geliştirilmesi amacıyla özel politika gerektiren grupların güçlendirilmesine yönelik olarak kurum ve kuruluşların altyapı ve hizmet kapasitelerinin geliştirilmesini sağlayacak başarılı projelere destek verildi.

SON BAŞVURU TARİHİ

06 Eylül 2019 / 20:59

Öncelikler

  • Yaşlı bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin niteliğinin ve altyapısının yenilikçi yöntemlerle geliştirilmesi, bu hizmetlere erişilebilirliğin güçlendirilmesi
  • Madde bağımlılarının rehabilitasyonuna, topluma entegrasyonlarının sağlanmasına, risk gruplarının korunmasına ilişkin hizmet kapasitesinin geliştirilmesi
  • Engellilere yönelik eğitim altyapısının güçlendirilmesi, engelli bireylerin istihdam edilebilirliğinin artırılması
  • Göçle gelenlerin sosyal uyumunun sağlanmasına yönelik altyapının ve hizmet sunma kapasitesinin güçlendirilmesi
  • Çocukların ve gençlerin; bilimsel-teknolojik araştırma, spor, sanat ve tasarıma yönelik becerilerinin geliştirilebileceği yapıların oluşturulması/güçlendirilmesi

Sözleşmeye Bağlanan Projeler

Program kapsamında sadece valilik, kaymakamlıklar, kamu kurumları, belediyeler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı engellilere yönelik eğitim kurumları ve bilim – sanat merkezleri, meslek kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kooperatif ve birlikler gibi kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvuruları kabul edildi. Başarılı bulunan projeler arasından 19 tanesi ile sözleşme imzalandı.

Program Bütçesi

Program Bütçesi 10.000.000 TL
Asgari / Azami Destek Tutarı 200.000 TL / 1.000.000 TL
Asgari / Azami Destek Oranı %25 - %75

Dokümanlar

Bilgilendirme Toplantıları Takvimi

Sıkça Sorulan Sorular

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.