İzmir’de yerinizi alın.

Ekosisteme katılın,

girişiminize değer katın.

İZMİR KALKINMA AJANSI

Çalışma Konuları

İzmir’in sürdürülebilir kalkınması için bütüncül bir yaklaşım ile yerel potansiyeli harekete geçirecek katılımcı araçlar geliştiriyor ve uyguluyoruz.

Yenilik ve Girişimcilik

İzmir’i yenilik kapasitesi yüksek, teknoloji üreten ve ihraç eden bir bölge haline getirmek için çalışıyoruz.

Yeşil Büyüme

Temiz enerji ve temiz teknolojilerin yaygınlaştığı sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz.

Mavi Büyüme

İzmir’in “mavi” kaynaklarını korumayı önceliklendirerek ekonomik ve sosyal değerlerini geliştiriyoruz.

Kent Kültürü

Kültürel kalkınma temelli projeler geliştiriyor, İzmir’in ulusal ve uluslararası tanınırlığının artırılması için çalışıyoruz.

Araştırma Yayınları

Bölgenin sahip olduğu potansiyeli belirlemek amacı ile çeşitli araştırma ve analiz çalışmaları yürütüyoruz.

İZMİR KALKINMA AJANSI

Podcast Serisi

İzmir’in ülkemizin rüzgâr başkentine dönüşme hikayesinden, körfezdeki su altı kültür mirasına, İzmir sanayisinin yeşil dönüşüm potansiyelinden denizin bize vadettiği mavi büyüme fırsatlarına kadar birbirinden farklı ama İzmir paydasında birleşen birçok konuyu İzmir Kalkınma Ajansı podcast serisinde bulabilirsiniz.