Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması

Taşınmaz kültür varlıklarının korunması, iyileştirilmesi, kent hayatı ve turizme kazandırılması ile kentsel yaşam kalitesi ve turizmde rekabetçiliğin artırılması amacı ile 29 Aralık 2017 tarihi itibariyle Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programı başladı.

Program kapsamında bölgede sosyal, kültürel ve turizm alyapısını geliştirecek taşınmaz kültür varlıklarının, korunması ve mevcut kullanımının iyileştirilmesi hedeflendi. Programın amaçlarına uygun bulunan başarılı projelere program kapsamında toplam 15 Milyon TL’lik bir kaynak kullandırılmaktadır.

SON BAŞVURU TARİHİ

06 Eylül 2019 / 20:59

TOPLAM BÜTÇE

15.000.000 TL

Öncelikler

KV01 / Projelendirme Bileşeni

 

1. Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, iyileştirilmesi, bölgedeki sosyal, kültürel ve turizme ilişkin altyapıyı geliştirecek şekilde işlev kazandırılmasına yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile bu projelere bağlı mühendislik projelerinin hazırlanması, koruma bölge kurulu onayı alınarak uygulamaya hazır hale getirilmesi.

2. Arkeolojik sit alanları, ören yerleri ve etkileşim sahalarının korunması ve işlevsel olarak geliştirilmesine yönelik uygulama projelerinin hazırlanması, koruma bölge kurulu onayı alınarak uygulamaya hazır hale getirilmesi.

KV02 / Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni

 

Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, iyileştirilmesi, bölgedeki sosyal, kültürel ve turizme ilişkin altyapıyı geliştirecek şekilde işlev kazandırılmasına yönelik, koruma bölge kurulu onaylı restorasyon projeleri doğrultusunda gerekli uygulamaların gerçekleştirilmesi.

Arkeolojik sit alanları, ören yerleri ve etkileşim sahalarının korunması ve işlevsel olarak geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren koruma bölge kurulu onaylı projeler doğrultusunda gerekli uygulamaların gerçekleştirilmesi.

Sözleşmeye Bağlanan Projeler

Program kapsamında Belediyeler, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, Belediyelerin tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, kamu kurumları, üniversite rektörlükleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları, kooperatifler ve birliklerin başvuruları kabul edildi. Başarılı bulunan projeler arasından 15 tanesi ile sözleşme imzalandı.

Dokümanlar

Başvuru Rehberi ve Ekleri

Eğitim Sunumu

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.