PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı

Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programı

İlan Tarihi

27 Aralık 2017

Son Teslim Tarihi

29 Mart 2018

KAYS Son Başvuru Tarihi

22 Mart 2018

Değerlendirme Sonuçları

Temmuz 2018

Genel Amaç

Taşınmaz kültür varlıklarının korunması, iyileştirilmesi, kent hayatı ve turizme kazandırılması ile kentsel yaşam kalitesi ve turizmde rekabetçiliğin artırılması

Özel Amaç

Taşınmaz kültür varlıklarının korunması, mevcut kullanımının iyileştirilmesi, bölgedeki sosyal, kültürel ve turizme ilişkin altyapıyı geliştirecek şekilde işlev kazandırılmasına yönelik koruma bölge kurulu onaylı projeler doğrultusunda uygulamalarının yapılması, bölgenin cazibe merkezi haline getirilerek kentsel yaşam kalitesi ve rekabetçiliğin artırılması

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Belediyeler, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, Belediyelerin tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları,
  • Kamu Kurumları (Valilik; Kaymakamlıklar; Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri; Müze Müdürlükleri; Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler)
  • Üniversite Rektörlükleri
  • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri)
  • İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları,
  • Kooperatifler ve Birlikler

Projelendirme Bileşeni

Öncelikler

Öncelik 1: Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, iyileştirilmesi, bölgedeki sosyal, kültürel ve turizme ilişkin altyapıyı geliştirecek şekilde işlev kazandırılmasına yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile bu projelere bağlı mühendislik projelerinin hazırlanması, koruma bölge kurulu onayı alınarak uygulamaya hazır hale getirilmesi
Öncelik 2: Arkeolojik sit alanları, ören yerleri ve etkileşim sahalarının korunması ve işlevsel olarak geliştirilmesine yönelik uygulama projelerinin hazırlanması, koruma bölge kurulu onayı alınarak uygulamaya hazır hale getirilmesi

Bileşen Bütçesi

2.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Tutarı

25.000 TL – 200.000 TL

Asgari/Azami Destek Oranı

%25 – %75

Proje Süresi

15 Ay

Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni

Öncelikler

Öncelik 1:
Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, iyileştirilmesi, bölgedeki sosyal, kültürel ve turizme ilişkin altyapıyı geliştirecek şekilde işlev kazandırılmasına yönelik, koruma bölge kurulu onaylı restorasyon projeleri doğrultusunda gerekli uygulamaların gerçekleştirilmesi
Öncelik 2:
Arkeolojik sit alanları, ören yerleri ve etkileşim sahalarının korunması ve işlevsel olarak geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren koruma bölge kurulu onaylı projeler doğrultusunda gerekli uygulamaların gerçekleştirilmesi

Bileşen Bütçesi

13.000.000 TL

Asgari/Azami Destek Tutarı

100.000 TL/1.500.000 TL

Asgari/Azami Destek Oranı

%25 – %75

Proje Süresi

24 Ay