Duyurular

YER-SİS çalışması sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması amacıyla 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 14.00’te Bakanımız Sn. Mustafa Varank’ın açılış konuşmalarını yapacağı ve Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşları, bakanlıklar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vb. kurum ve kuruluşların da katılımıyla bir webinar düzenlenecektir. Programı görüntülemek için tıklayın....

Ajansımız ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülecek İzmir Endüstriyel Simbiyoz Projesi kapsamında görevlendirilecek Proje Yöneticisi, Proje Sorumlusu ve Proje Asistanı/Çevirmen pozisyonlarına ilişkin ilanlar aşağıda yer alan linklerde yayınlanmış olup 21 Mayıs 2021 tarihine kadar başvuruya açık olacaktır. Proje Yöneticisi: https://jobs.partneragencies.net/erecruitjobs.html?JobOpeningId=37205&HRS_JO_PST_SEQ=1&hrs_site_id=2  Proje Sorumlusu: https://jobs.partneragencies.net/erecruitjobs.html?JobOpeningId=37207&HRS_JO_PST_SEQ=1&hrs_site_id=2 Proje Asistanı/Çevirmen: https://jobs.partneragencies.net/erecruitjobs.html?JobOpeningId=37206&HRS_JO_PST_SEQ=1&hrs_site_id=2...

En temel makroekonomik analizlerden biri olan ve Rus asıllı Amerikalı iktisatçı Wassiliy Leontief tarafından geliştirilmiş olan girdi-çıktı analizi yöntemi, bir bölgenin, ülkenin ve hatta tüm dünyanın ekonomisini tek bir sistem olarak gören ve ekonomik yapıyı oluşturan üretim ve tüketim birimleri arasındaki yapısal ilişkileri çok sektörlü...

2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 8 Mart 2021 tarihinde uzmanlarımızın rehberliğinde yürütülen ve 30 Nisan 2021 tarihinde tamamlanan proje geliştirme çalışmaları kapsamında başarılı olan projelere ait başvuru dosyaları nihai değerlendirme ve onay için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletilmiştir. Kamuoyuna ilanen duyurulur. Proje Adı Başvuru...

 Ajansımızda 1 (bir) İç Denetçi, 3 (üç) Uzman Personel ve 2 (iki) Destek Personeli istihdam edilmek üzere 2-3 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen sözlü yarışma sınavını kazanan adaylar aşağıdaki listede ilan edilmiştir. Kazanan adaylara, yazılı olarak ayrıca tebligat yapılacaktır. Adayların, “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi” imzalamak ve işbaşı...

Ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin ve kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri'nin 2021 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamıştır. Sanayi...

Ajansımız ve Windbaba iş birliği ile İzmir’de kurulu üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan 101 öğrenciye rüzgâr enerjisi sektörüne ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla ücretsiz online eğitimler verilecektir. Aşağıda belirtilen 12 farklı konu başlığında ve her biri alanında kendini ispat etmiş yetkin uzmanlar tarafından verilecek eğitimlerin sonunda yapılacak sınavda...

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenmektedir. Teknoloji ve bilime yönelik toplumda farkındalık oluşturmayı ve Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında...

İzmir Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Toplantısı 16 Mart 2021 Salı günü saat 14:00’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Toplantı Gündemi için tıklayınız....