Duyurular

İhaleye Konu Taşınmazın; İli İzmir İlçesi Konak Mahallesi Akdeniz Ada 7490 Yüzölçümü 1.505 m2 Parsel 5 Cinsi Arsa Toplam İnşaat Alanı 9.638,96 m2 Mevcut İmar Durumu- Fonksiyonu H max: 24,80 m Yapılaşma Koşullu (TM) Ticaret Seçenekli Konut Bölgesi   İhaleye Konu İşin; Adı-Niteliği İzmir Kalkınma Ajansı Kat/Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhale Yöntemi Kapalı Teklif Geçici Teminat Miktarı 15.000.000 TL İhale Dokümanlarının Görüleceği ve Satın Alınacağı Adres İzmir Kalkınma Ajansı Megapol Çarşı Kule 1203/11 Sk....

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım yeri tahsisini içeren yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan yatırımcılara İzmir’in Aliağa ilçesinin Güzelhisar Mahallesindeki muhtelif taşınmazlar üzerinde 49 (kırk dokuz) yıl süreli bağımsız ve...

Sınav başvurularına yapılan itiraz neticesinde başvurular tekrar değerlendirilmiş olup 9 Aralık 2022 tarihinde açıklanan sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin Mali İşler Personeli listesi güncellenerek aşağıda sunulmuştur. SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ...

İzmir Kalkınma Ajansı’nın 2022 Yılı “Kamuda Dijital Dönüşüm Mali Destek Programı”nın değerlendirme süreçleri tamamlanmıştır. Programa toplam 25 proje başvurusu yapılmıştır. Konusunda uzman bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler ve Yönetim Kurulu onayı neticesinde, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar bileşeninde 8 proje asil, 9 proje...

İzmir Kalkınma Ajansı, 4 sayılı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde 2 (iki) Uzman Personel ve 2 (iki) Destek Personeli istihdam edecektir. Başvuru Tarihleri : 21 Kasım 2022 - 2 Aralık...

Kurumların sunduğu hizmetlerin dijitalleşmesine yönelik gerekli altyapının oluşturulması, kurumlarda beşeri kapasitenin geliştirilmesi ve teknoloji tabanlı uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla açılan Kamuda Dijital Dönüşüm Mali Destek Programı başvuruları başladı. Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacaktır. Program hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Son başvuru tarihi: 30 Eylül 2022   ...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Millet Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde Dijital Yol | KOBİ Dijitalleşme Platformu hayata geçirildi. KOBİ Dijitalleşme Platformu bünyesinde; Çevrimiçi dijital olgunluk değerlendirme modülü, Dijitalleşme yönelik farkındalık artırıcı içerikler, KOBİ'lere dijitalleşme tedarikçisi öneri sistemi, Yerli Hizmet Olarak...

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.