İzmir Bölgesel Girdi-Çıktı Analizi

İzmir Bölgesel Girdi-Çıktı Analizi

En temel makroekonomik analizlerden biri olan ve Rus asıllı Amerikalı iktisatçı Wassiliy Leontief tarafından geliştirilmiş olan girdi-çıktı analizi yöntemi, bir bölgenin, ülkenin ve hatta tüm dünyanın ekonomisini tek bir sistem olarak gören ve ekonomik yapıyı oluşturan üretim ve tüketim birimleri arasındaki yapısal ilişkileri çok sektörlü ve nicelikselleştirilmiş olarak gözlemlenebilir kılan referans niteliğinde bir iktisadi analiz yöntemidir. Bu yöntem sayesinde; bölgedeki tüm ekonomik sektörler arasındaki etkileşimin gözlenmesi, bu etkileşimlerin yarattığı istihdam ve üretime yönelik etki analizlerinin yapılması mümkündür. Bu manada, bölgesel politika perspektifinden, bölgenin temel iktisadi profilinin çıkarılmasına kaynaklık eden en temel analizi, girdi-çıktı analizi oluşturmaktadır.

Ülkemizde bölgesel anlamda ilk kez 2008 yılında Ajansımız tarafından hazırlanan ve güncellenme ihtiyacının hasıl olması ile yeniden üretilmesini sağladığımız İzmir Bölgesel Girdi-Çıktı Tablosu ve Analizi çalışmasını incelemek için tıklayınız.