Duyurular

Ülkemizde bilişim sektörünün gelişmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanması hedefiyle; yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim...

Temiz enerji ve temiz teknoloji sektöründe faaliyet gösteren veya göstermeyi planlayan firmaların rekabet gücünü artırmak ve sektörün ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağını yetiştirmek hedefi ile BEST For Energy Projesi kapsamında hazırlanan CLEANCAP – Temiz Enerji Eğitim Programı başlıyor! Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği...

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında Genel Girişimcilik Eğitimleri başladı. Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ve Şanlıurfa illerindeki Türk Cumhuriyeti vatandaşı ve geçici koruma altındaki Suriyeli...

İlimizdeki afet risklerini tanımlamaya yönelik amaç, hedef ve eylemleri belirleyen, sürdürülebilir olan ve bir yol haritası olarak İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan “İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı” tamamlanarak yürürlüğe girmiştir. İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı için https://izmir.afad.gov.tr/il-planlari ...

Ajansımızın yeni belirlenen Kalkınma Kurulu, ilk toplantısını 31 Mart Perşembe günü İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi. Toplantıda yapılan seçim sonucunda İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet KÖSE oy birliği ile Kalkınma Kurulu Başkanı olarak seçilirken, Başkan Vekili, İlim Yayma Cemiyeti İzmir...

Ajansımız ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından yürütülmekte olan “İzmir Bölgesinde Endüstriyel Simbiyoz Projesi" kapsamında endüstriyel simbiyoz alanındaki doktora tezleri desteklenecektir. TÜBİTAK BİDEB tarafından yürütülen 2211/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı bünyesinde yer alacak programda, ilk çağrı dönemi için 31 Mart 2022...

Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi” kapsamında, İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı başvuru süresi 30 Nisan 2022 tarihine...