Duyurular

İzmir Zaman Makinesi web sitesi (www.izmirtimemachine.com) içerik geliştirme hizmet satın alımı işi pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Teklifler, 14.01.2022 Cuma günü saat 14.00’e kadar Ajansımıza teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.   İdari Şartname Teknik Şartname Sözleşme Taslağı Ek 5s-Taahhütname Birim Fiyat Teklif Mektubu...

Avrupa Birliği tarafından fonlanan  ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi kapsamında İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı başvuruları alınmaya başlandı. Kooperatifler ve kooperatif birliklerinin başvurusuna açık...

İzmir Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Toplantısı 5 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 14:00’te İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Toplantı Gündemi için tıklayınız....

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye'de geçici koruma altında olan Suriyelilerin ev sahibi toplumla birlikte girişimcilik ekosistemine dahil olmasının ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına erişiminin hedeflendiği ENHANCER Projesi kapsamında İzmir’in de dahil olduğu 11 ile yönelik  Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi için Hibe Programı gerçekleştirilecektir....

AB’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT II) kapsamında finanse edilen ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün yararlanıcısı olduğu “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER)” Projesi kapsamında kooperatiflere yönelik bir destek programı uygulanması planlanmaktadır. Söz konusu destek programının hazırlık sürecine katkı sağlamak üzere,...

  Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi” kapsamında açıklanan hibe programlarından ikisi için “Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantıları” düzenlenmektedir. Bu toplantılarla, potansiyel başvuru...

4.1 Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı ENHANCER projesinin ana hedeflerinden biri, girişimcilik ekosistemindeki aktörler arasında oluşturulacak iş birliği yoluyla işletmeler kurulmasını ve bu işletmelerin sürdürülmesini sağlamak için Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere ve Evsahibi Topluma daha iyi hizmetler sunmak üzere ekosistemdeki kurumlara katkıda bulunmaktır. Bu bakımdan, proje...

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.