Duyurular

İlimizdeki afet risklerini tanımlamaya yönelik amaç, hedef ve eylemleri belirleyen, sürdürülebilir olan ve bir yol haritası olarak İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan “İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı” tamamlanarak yürürlüğe girmiştir. İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı için https://izmir.afad.gov.tr/il-planlari ...

Ajansımızın yeni belirlenen Kalkınma Kurulu, ilk toplantısını 31 Mart Perşembe günü İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi. Toplantıda yapılan seçim sonucunda İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet KÖSE oy birliği ile Kalkınma Kurulu Başkanı olarak seçilirken, Başkan Vekili, İlim Yayma Cemiyeti İzmir...

Ajansımız ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından yürütülmekte olan “İzmir Bölgesinde Endüstriyel Simbiyoz Projesi" kapsamında endüstriyel simbiyoz alanındaki doktora tezleri desteklenecektir. TÜBİTAK BİDEB tarafından yürütülen 2211/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı bünyesinde yer alacak programda, ilk çağrı dönemi için 31 Mart 2022...

Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi” kapsamında, İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı başvuru süresi 30 Nisan 2022 tarihine...

Ajansımız ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü işbirliğinde hazırlanan “İzmir İli Jeotermal Kaynakları Araştırması” yayınlandı. İlimizdeki jeotermal sahaların jeolojik, tektonik, hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal özelliklerinin detaylı olarak incelendiği, bölgedeki jeotermal kaynakların kullanım alanları ve potansiyelleri hakkında bilgilerin yer aldığı rapora ulaşmak için tıklayınız....

Ajansımız ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından yürütülmekte olan İzmir Bölgesinde Endüstriyel Simbiyoz Projesi kapsamında içinde akademisyenlerin ve araştırmacıların yer alacağı bir uzman havuzu oluşturulması için çağrıya çıkılmıştır. Bu çağrıya endüstriyel simbiyoz ilişkilerinin uygulanabilirliğini destekleyecek, bu alanda teknik bilgisi ve birikimi ile projeye...

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) tarafından yürütülen “Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı” bilgilendirme toplantısı çevrimiçi olarak 8 Şubat 2022 tarihinde yapılacaktır. Programa ilişkin ayrıntılı bilgi almak için lütfen tıklayınız. Toplantıya katılmak için lütfen kayıt yaptırınız....

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.