Duyurular

Sınav başvurularına yapılan itiraz neticesinde başvurular tekrar değerlendirilmiş olup 9 Aralık 2022 tarihinde açıklanan sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin Mali İşler Personeli listesi güncellenerek aşağıda sunulmuştur. SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ...

İzmir Kalkınma Ajansı’nın 2022 Yılı “Kamuda Dijital Dönüşüm Mali Destek Programı”nın değerlendirme süreçleri tamamlanmıştır. Programa toplam 25 proje başvurusu yapılmıştır. Konusunda uzman bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler ve Yönetim Kurulu onayı neticesinde, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar bileşeninde 8 proje asil, 9 proje...

İzmir Kalkınma Ajansı, 4 sayılı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde 2 (iki) Uzman Personel ve 2 (iki) Destek Personeli istihdam edecektir. Başvuru Tarihleri : 21 Kasım 2022 - 2 Aralık...

Kurumların sunduğu hizmetlerin dijitalleşmesine yönelik gerekli altyapının oluşturulması, kurumlarda beşeri kapasitenin geliştirilmesi ve teknoloji tabanlı uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla açılan Kamuda Dijital Dönüşüm Mali Destek Programı başvuruları başladı. Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacaktır. Program hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Son başvuru tarihi: 30 Eylül 2022   ...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Millet Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde Dijital Yol | KOBİ Dijitalleşme Platformu hayata geçirildi. KOBİ Dijitalleşme Platformu bünyesinde; Çevrimiçi dijital olgunluk değerlendirme modülü, Dijitalleşme yönelik farkındalık artırıcı içerikler, KOBİ'lere dijitalleşme tedarikçisi öneri sistemi, Yerli Hizmet Olarak...