Duyurular

Ajansımızda 2 (iki) Uzman Personel ve 2 (iki) Destek Personeli istihdam edilmek üzere 11 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen sözlü yarışma sınavını kazanan adaylar aşağıdaki listede ilan edilmiştir. Kazanan adaylara, yazılı olarak ayrıca tebligat yapılacaktır. Adayların, “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi” imzalamak ve işbaşı yapmak üzere ilgili yazılı...

1. Ajansın İrtibat Bilgileri a) Adresi : Megapol Çarşı Kule Halkapınar Mahallesi, 1203/11 Sok., No: 5-7, Kat: 19 35170 Konak/İzmir b) Telefon ve faks numarası : 0232 489 81 81 – 0232 489 85 05 c) Elektronik posta adresi : yesil@izka.org.tr   2. İhale Konusu İşin a) Niteliği, türü ve miktarı : Endüstriyel Simbiyoz Yazılımı hizmet alımı b) Teslim yeri : İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir  c) Süresi : 1 (bir) yıl   3. İhalenin a) Usulü : Kalkınma...

İhaleye Konu Taşınmazın; İli İzmir İlçesi Konak Mahallesi Akdeniz Ada 7490 Yüzölçümü 1.505 m2 Parsel 5 Cinsi Arsa Toplam İnşaat Alanı 9.638,96 m2 Mevcut İmar Durumu- Fonksiyonu H max: 24,80 m Yapılaşma Koşullu (TM) Ticaret Seçenekli Konut Bölgesi   İhaleye Konu İşin; Adı-Niteliği İzmir Kalkınma Ajansı Kat/Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhale Yöntemi Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları’nın 11....

Sözlü Yarışma Sınavı, 11 Nisan 2023 tarihinde Megapol Çarşı Kule 19. Kat 1203/11 Sokak No:5-7 Halkapınar Mahallesi, Konak-İzmir adresinde aşağıda yer alan listedeki sıralamaya göre gerçekleştirilecektir. Adaylar, sınav için belirtilen adreste kendileri için tespit edilen saatte hazır bulunmalıdır. Sözlü Yarışma Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların...

İhaleye Konu Taşınmazın; İli İzmir İlçesi Konak Mahallesi Akdeniz Ada 7490 Yüzölçümü 1.505 m2 Parsel 5 Cinsi Arsa Toplam İnşaat Alanı 9.638,96 m2 Mevcut İmar Durumu- Fonksiyonu H max: 24,80 m Yapılaşma Koşullu (TM) Ticaret Seçenekli Konut Bölgesi   İhaleye Konu İşin; Adı-Niteliği İzmir Kalkınma Ajansı Kat/Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım İşi İhale Yöntemi Kapalı Teklif Geçici Teminat Miktarı 15.000.000 TL İhale Dokümanlarının Görüleceği ve Satın Alınacağı Adres İzmir Kalkınma Ajansı Megapol Çarşı Kule 1203/11 Sk....

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım yeri tahsisini içeren yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan yatırımcılara İzmir’in Aliağa ilçesinin Güzelhisar Mahallesindeki muhtelif taşınmazlar üzerinde 49 (kırk dokuz) yıl süreli bağımsız ve...