Duyurular

Ajansımız ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü işbirliğinde hazırlanan “İzmir İli Jeotermal Kaynakları Araştırması” yayınlandı. İlimizdeki jeotermal sahaların jeolojik, tektonik, hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal özelliklerinin detaylı olarak incelendiği, bölgedeki jeotermal kaynakların kullanım alanları ve potansiyelleri hakkında bilgilerin yer aldığı rapora ulaşmak için tıklayınız....

Ajansımız ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından yürütülmekte olan İzmir Bölgesinde Endüstriyel Simbiyoz Projesi kapsamında içinde akademisyenlerin ve araştırmacıların yer alacağı bir uzman havuzu oluşturulması için çağrıya çıkılmıştır. Bu çağrıya endüstriyel simbiyoz ilişkilerinin uygulanabilirliğini destekleyecek, bu alanda teknik bilgisi ve birikimi ile projeye...

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) tarafından yürütülen “Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı” bilgilendirme toplantısı çevrimiçi olarak 8 Şubat 2022 tarihinde yapılacaktır. Programa ilişkin ayrıntılı bilgi almak için lütfen tıklayınız. Toplantıya katılmak için lütfen kayıt yaptırınız....

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ICMPD (Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi) tarafından yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında duyurulan İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı kapsamında 2 gün sürecek, 20 kişi ile sınırlı gruplar halinde ve ücretsiz Proje Döngüsü Yönetimi eğitimleri verilecektir. Kooperatif ve kooperatif birliklerinin proje...

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından yürütülen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022 başlıyor! Son başvuru tarihi 28 Şubat 2022 olan Teknoloji Yarışmaları hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tıklayınız....

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB tarafından yürütülen COSME Türkiye Projesi kapsamında Sürdürülebilir Turizm Büyümesi ve KOBİ Desteği ile COVID-19 İyileşmesi Çağrısı başvuruları almaya devam ediyor. Son teslim tarihi 16 Şubat 2022 olan çağrı hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tıklayınız....

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Uygulamalı KOBİ Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) Projesi dâhilinde kurulan Model Fabrikalarda eğitmen havuzu oluşturmak üzere Model Fabrika Eğitmen Yetiştirme Programı başvuruları alınmaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Kalkınma...