BLUETECH İZMİR HAKKINDA

 

Türkiye’de deniz teknolojileri alanında düzenlenen ilk girişimci yükseltme programı olan BlueTech İzmir Programı, bu alanda faaliyet gösteren startuplar ile kurumsal aktörleri bir araya getirerek hem inovasyon ekosistemini desteklemeyi hem de İzmir’in bu alanda cazibe merkezi olmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Çevreye duyarlı denizcilik teknolojileri, gemiler ve deniz yapıları için yenilikçi konseptler, sensör, otomasyon ve takip teknolojileri, ileri imalat, güvenlik, denizden enerji üreten teknolojiler, tersaneler, limanlar, marinalar öncelikli olmak üzere deniz teknolojileri alanında çalışan startuplar 6 haftalık eğitim ve mentörlük kampına alınarak yoğun bir hızlandırıcı sürecinden geçecekler. Eğitimlerini tamamlayan girişimler Demo Day etkinliğinde tersaneler, armatörler, kamu kurumları, belediyeler, meslek örgütleri gibi sivil toplum kuruluşlarına ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapma imkânına sahip olacaklar.

Tüm süreci online yürüteceğimiz BlueTech İzmir’e Türkiye’nin her yerinden girişimcileri bekliyoruz.

ABOUT BLUETECH İZMİR

 

Being the first accelerator program on maritime technologies in Turkey, BlueTech İzmir brings together institutional actors and startups in order to enhance the innovation ecosystem and to help make İzmir a center of attraction on maritime technologies.

Innovative concepts for ships & marine structures, environmentally friendly maritime technologies, sensors, automation & detection technologies, advanced manufacturing, safety, marine energy technologies, shipyards, ports, and marinas are high priority areas in Bluetech İzmir and startups working on these types of maritime technologies will have a 6-week online accelerator and mentorship camp. Upon having completed the courses, the startups will have an opportunity to present their products and services to shipyards, shipowners, public institutions, municipalities and NGOs on Demo Day.

BlueTech İzmir is an online program and we welcome applications from startups all over Turkey.

NEDEN KATILMALI?

 

Startuplar

 • Pazara ve ürüne ilişkin teknik geri bildirim
 • Müşteri ve pazar doğrulama
 • Ar-Ge için iş birliği fırsatları
 • Potansiyel müşteriler ile bir araya gelmek
 • Yatırım ve satış imkanları

 

Kurumsal Aktörler

 • İnovatif proje ve iş fikirleri ile tanışmak
 • Sektör içindeki yenilikleri açık inovasyon ve işbirlikleri ile hızlandırmak
 • Sürdürülebilirliğe ve Türkiye’de deniz teknolojileri sektörünün gelişimine katkı sağlamak

WHY ATTEND?

 

Startups

 • Technical feedback on your product and the market
 • Customer and market validation
 • Possibilities of R&D collaborations
 • Meet your potential customers
 • Investment possibilities

 

Institutional/Corporate Actors

 • To access new ideas and pioneering projects
 • Accelerate the innovations within sector by open innovation and collaboration
 • To contribute to the growth of maritime technologies in Turkey and to the sustainability

BAŞVURU KRİTERLERİ

 

Startup Faaliyet Alanı

Türkiye’de deniz teknolojileri alanında faaliyet gösteren startuplar

 

Startup Aşaması

 • Proje Aşaması (Teknoloji validasyonu ve kavram kanıtlama)
 • Prototip Aşaması
 • Erken Ticarileşme Aşaması
 • Olgunluk Aşaması

APPLICATION CRITERIA

 

Startup Activity Areas

Startups working on maritime technologies in Turkey

 

Startup Phase

 • Project Phase (Technology validation and proof of concept)
 • Prototype Phase
 • Early Stage Commercialization
 • Maturity Stage

 

TAKVİM | CALENDAR

           1-30 Eylül | September 2021
Başvurular
——
Applications

6 Hafta | Weeks
Hazırlık Kampı
——
Online Boot Camp

           18 Kasım | November 2021
Online Buluşma Günü
——
Online Demo Day

BAŞVURU | APPLICATION

1 – 30 Eylül | September 2021

Başvuru formunu doldurarak programa başvuru yapabilirsiniz.
——
On the first year of the program, we accept applications only from Turkey.

İLETİŞİM | CONTACT

mbpb@izka.org.tr

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Program süresince İzmir’de bulunmamız gerekiyor mu?

Hayır, programla ilgili tüm süreçler Kovid-19 şartları gereği uzaktan (online olarak) yürütülecektir.

 • Programa sadece İzmir’de bulunan girişimler mi başvuru yapabilir?

Hayır, tüm Türkiye’den girişimlerin başvurusunu bekliyoruz.

 • Eğitimler/Mentörlük yüz yüze mi?

Hayır, eğitim ve mentörlük süreçleri uzaktan (online olarak) yürütülecektir.

 • Eğitim içerikleri nelerdir?

Eğitim konuları arasında ekip yönetimi, yaratıcı sunum hazırlama, iş geliştirme, pazarlama, satışa dönüştürme taktikleri, iş modeli stratejileri gibi konular bulunmaktadır.

 • Eğitimler için kadar vakit ayırmam gerekiyor?

Eğitimlerin yaklaşık 6 hafta sürmesi, haftada 2 veya 3 gün,  2-3 saatlik dersler şeklinde ve akşamüzeri saatlerinde olması planlanmaktadır.

 • Başvuru veya program için bir ücret ödemem gerekiyor mu?

Hayır, program kapsamındaki tüm hizmetler ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

 • Programa dâhil olmak için girişimimden hisse vermem gerekiyor mu?

Hayır, herhangi bir hisse veya ortaklık şartı bulunmamaktadır.