İzmir Tarım Teknoloji Merkezi

İzmir Ticaret Borsası

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi projesi, tarımsal teknolojiler üzerinde çalışan girişimleri, üreticileri ve diğer paydaşları bir araya getirmek, paydaşlar arasında köprü görevi üstlenerek sektörün ihtyiaçlarına doğru çözümler geliştirmek amacıyla hayata geçirilmektedir. İzmir Tarım Teknolojileri Merkezinde tarımsal alanda araştırmaların yapılabileceği laboratuvarların da yer alması öngörülmektedir. Projeyle ilgili daha detaylı bilgiye ittm.itb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Proje Bütçesi

13.800.000 TL

Ajans Destek Tutarı

6.900.000 TL

Proje Ortakları

  • Ege Bölgesi Sanayi Odası
  • Ege İhracatçı Birlikleri
  • İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi
  • İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
  • İzmir Ticaret Odası
  • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü
  • Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
  • Yaşar Üniversitesi