İzQ Girişimcilik Merkezi

İzmir Ticaret Odası

İzmir girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik olarak potansiyel girişimcilerin iş fikirlerini başarılı iş modellerine dönüştürme sürecinde ihtiyaç duydukları nitelikli eğitim, mentorluk ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanması, kurumsallaşma veya büyüme aşamasındaki girişimlerin işletme modellerinin oluşturulması ve bu kapsamda gerekli teknik desteğin sağlanması amacıyla kurumsal altaypının oluşturulmasıdır.

2020 yılında başlayan projenin 2021 yılında tamamlanarak hizmete alınması hedeflenmektedir.

Proje Bütçesi

16.000.000,00 TL

Ajans Destek Tutarı

5.000.000,00 TL

Proje Ortakları

  • Ege Bölgesi Sanayi Odası
  • İzmir Ticaret Borsası
  • Ege İhracatçı Birlikleri
  • Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği
  • Ege Genç İş İnsanları Derneği

YMDP Projemiz ön başvuruya kapatılmıştır.