Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi

SON BAŞVURU 06 Eylül 2019

Ajansımız, 12 Haziran 2019 tarihi itibariyle ilan ettiği KARE Mali Destek Programı ile İzmir’deki firmaların dijital dönüşümünün sağlanması, kurumsal ve yönetsel yetkinliklerinin geliştirilmesi, sürdürülebilir üretim yöntemlerini benimsemeleri, yüksek teknoloji üreten/kullanan sektörlerin tedarik zincirine daha etkili biçimde dahil olmaları için, sahip oldukları kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik uzun vadeli ve stratejik bakış açısıyla hazırlanacak yol haritalarının oluşturulmasını desteklemeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra, sektörel uzmanlaşmanın sağlanması, dijital dönüşümün desteklenmesi için gerekli olan uygulamaya ve ortak kullanıma yönelik altyapıların oluşturulmasına destek olmayı amaçlamaktadır. Yenilikçi bir yaklaşımla, üyelerinin ya da bünyelerindeki firmaların faaliyetlerini koordine eden, ortak ihtiyaçlarını karşılayan veya ortak çıkarlarını korumak için çalışan arayüz kuruluşlar aracılığıyla uygulanacak biçimde tasarlanan mali destek programıyla, firmaların rekabet güçlerinin artmasının yanı sıra arayüz kuruluşların kapasitelerinin gelişimine de katkı sağlanması beklenmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ

06 Eylül 2019 / 20:59

TAAHÜTNAME SON TESLİM TARİHİ

23 Eylül 2019 / 14:00

TOPLAM BÜTÇE

15.000.000 TL

Başvuru Rehberi

İNDİRİN

TEKNİK YARDIM MASASI

Ajansımız 2019 yılı mali destek programları (KARE MDP ve HAVZA MDP) kapsamında potansiyel başvuru sahiplerine yönelik olarak teknik yardım hizmeti sağlayacaktır.

 

29 Temmuz – 09 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Teknik Yardım Masası hizmeti hakkında detaylı bilgi ve randevu oluşturmak için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Erhan Mustafa ÜSTÜNEL

projemizmir@izka.org.tr

0232 489 81 81 / 136

ozel-sektorun-kurumsal-kapasitesinin-02

Uygulamalı Proje Yazma Eğitimleri

Potansiyel başvuru sahiplerinin istenilen format ve kalitede proje hazırlamalarını sağlamak amacıyla proje döngüsü yönetimi, mantıksal çerçeve yaklaşımı ve örnek uygulamaların gerçekleştirileceği iki gün sürecek Uygulamalı Proje Yazma Eğitimleri düzenlenmektedir.

 

Katılımın ücretsiz olduğu eğitimler için başvuru kabulleri 3 Temmuz 2019 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, etkinliklerimiz kesinleşen listede yer alan isteklilerin katılımıyla eğitim takviminde belirtilen yer ve tarihlerde gerçekleştirilecektir. İlginiz için teşekkür ederiz.

Eğitim Takvimi

Ödemiş 8-9 Temmuz 2019 10:00 - 17:00 Ödemiş Ticaret Odası
Torbalı 22-23 Temmuz 2019 10:00 - 17:00 Torbalı Ticaret Odası
Konak 25-26 Temmuz 2019 10:00 - 17:00 Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)

Kimler Başvurabilir?

KARE01 / Yol Haritaları Bileşeni

 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
  İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan, TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri
 • Dernekler, Vakıflar ve Bunların Üst Kuruluşları
  İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan, proje teklif çağrısı ilan tarihinden en az 6 ay önce kurulmuş olan, özel sektöre yönelik faaliyet gösteren dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Serbest Bölgeler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

KARE02 / Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni

 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
  İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan, TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Serbest Bölgeler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Program Öncelikleri

Yol Haritaları Bileşeni (KARE01)

 • Tarımsal faaliyetlerin doğal kaynaklara zarar vermeden geliştirilebilmesi amacı ile tarımda güvenli gıda üretiminin sağlanması, yenilikçi ve sürdürülebilir üretime yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması
 • Tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması amacı ile işleme, paketleme, depolama ve pazarlama süreçlerinin, sürdürülebilir üretim önlemleri de alınarak geliştirilmesi
 • Sürdürülebilir kalkınma odağında ekonomik hayata katılımın sağlanması ve gelir düzeyinin artırılması amacı ile, başta kadınlar, gençler ve topraksız çiftçiler olmak üzere, istihdam edilebilirlik ve girişimcilik kapasitesinin artırılması, tarım dışı ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi
* Bu kapsamda, savunma sanayi ve havacılık, biyomedikal, biyoteknoloji, yenilenebilir enerji, motorlu ulaşım araçları imalatı, teknik tekstil sektörleri önceliklendirilmiştir.

Küçük Ölcekli Altyapı Bileşeni (KARE02)

 • Sektörel uzmanlaşmanın sağlanması, dijital dönüşümün desteklenmesi için firmaların ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygulamaya yönelik altyapıların oluşturulması veya mevcut altyapıların geliştirilmesi.

Program Öncelikleri

Yol Haritaları Bileşeni (KARE01)

 • Tarımsal faaliyetlerin doğal kaynaklara zarar vermeden geliştirilebilmesi amacı ile tarımda güvenli gıda üretiminin sağlanması, yenilikçi ve sürdürülebilir üretime yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması
 • Tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması amacı ile işleme, paketleme, depolama ve pazarlama süreçlerinin, sürdürülebilir üretim önlemleri de alınarak geliştirilmesi
 • Sürdürülebilir kalkınma odağında ekonomik hayata katılımın sağlanması ve gelir düzeyinin artırılması amacı ile, başta kadınlar, gençler ve topraksız çiftçiler olmak üzere, istihdam edilebilirlik ve girişimcilik kapasitesinin artırılması, tarım dışı ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi
* Bu kapsamda, savunma sanayi ve havacılık, biyomedikal, biyoteknoloji, yenilenebilir enerji, motorlu ulaşım araçları imalatı, teknik tekstil sektörleri önceliklendirilmiştir.

Küçük Ölcekli Altyapı Bileşeni (KARE02)

 • Sektörel uzmanlaşmanın sağlanması, dijital dönüşümün desteklenmesi için firmaların ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygulamaya yönelik altyapıların oluşturulması veya mevcut altyapıların geliştirilmesi.

Dokümanlar

Başvuru Rehberi ve Ekleri

Başvuru Rehberi ve Ekleri

Başvuru Rehberi ve Ekleri

Başvuru Rehberi ve Ekleri

Başvuru Rehberi ve Ekleri

Başvuru Rehberi ve Ekleri