GREENTECH İZMİR HAKKINDA

 

Yeşil teknolojiler ve sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren girişimcilere yönelik bir hızlandırma programı olan Greentech, 2018 yılından beri kurumsal aktörler ve girişimcileri buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan program kapsamında tarım ve sanayi atıkları ile evsel atıkların geri dönüşümüne yönelik yenilikçi teknik, teknoloji, proses, malzeme, otomasyon çözümleri, yazılım ve hizmet üreten veya yerlileştiren startupların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren startuplar 6 haftalık hızlandırma  kampından sonra gerçekleştirilecek Demo Day etkinliğinde projelerini sektördeki kurumsal aktörlere (yerel yönetimler, ilgili özel sektör ve girişim sermayesi temsilcileri) sunacaktır. Hızlandırma programında süreci başarı ile tamamlayan girişimlere yönelik TTGV Hit – Tematik Geliştirme Programı kapsamında değerlendirme süreçlerine giriş ve yol haritası mentorluğu verilmesi planlanmaktadır.

Online olarak yürütülecek programa ülke genelinde faaliyet gösteren startuplar başvuru yapabilecektir. Startupların öncelikli olarak aşağıda belirtilen alanlarda geliştirdikleri ya da yerlileştirdikleri ürün ve hizmetleri kapsayan projeleri ile başvuru yapmaları beklenmektedir:

 

Evsel atıklar

 • Kaynağında ayrıştırma, toplama, taşıma (ölçme ve takip teknik/teknoloji ve sistemleri) ve işleme
 • Geri kazanım ve geri dönüşüm
 • Organik atıkların ayrıştırılması ve değerlendirilmesi (kompost, biyogaz vb. )
 • Karışık toplanan atıkların ayrıştırılması ve geri kazanımı
 • Çöp gazı/arıtma çamurundan enerji üretimi
 • Arıtma çamurlarının yönetimi
 • Deniz atıklarının toplanması ve bertarafı
 • Özel atıkların (ömrünü tamamlamış lastikler, atık pil ve aküler, elektronik atıklar, bitkisel ve madeni yağlar) geri kazanımı, geri dönüşümü ve bertarafı
 • Koku yönetimi

 

Sanayi atıkları

 • Kaynağında ayrıştırma, toplama, taşıma (ölçme ve takip teknik/tekloloji ve sistemleri) ve işleme
 • Atıklardan alternatif hammadde/ biyoyakıt üretimi
 • Gıda, kâğıt, plastik, geri dönüşüm sektörleri öncelikli olmak üzere sanayi atıklarının geri dönüşümü
 • Çevre duyarlı tehlikeli atık bertarafı
 • Endüstriyel simbiyoz uygulamaları
 • Atıksu geri kazanımı ve yeniden kullanımı

 

Tarım atıkları

 

 • Atıklardan alternatif hammadde üretimi
 • Tarımsal kimyasal ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, geri dönüşümü ve bertarafı
 • Kirletilmiş toprak ve su kaynaklarının iyileştirilmesi

ABOUT GREENTECH İZMİR

 

Greentech is an acceleration program addressing entrepreneurs in green technologies and sustainability and has brought together corporate actors and entrepreneurs since 2018. The fifth rerun of the program this year aims to strengthen startups that produce or localize innovative techniques, technology, processes, materials, automation solutions, software, or services for the recycling of agricultural, industrial, and domestic waste.

Startups operating in recycling will participate in an 6 week acceleration camp, which will be followed by a Demo Day event where they will have the opportunity to present their projects to corporate actors (local administrations, representatives from the private sector, and venture capital investors).

The program will be online and available to startups from all around the country. Startups are to apply with projects addressing goods or services that they developed or localized primarily in the following areas:

 

Domestic waste

 • Sorting waste at the source, collecting, transporting (measurement and tracking techniques, technologies and systems), and processing
 • Recovery and recycling
 • Sorting and recovering organic waste (compost, biogas, etc.)
 • Sorting and recovering waste collected in a mixture
 • Generating power from landfill gas/sewage sludge
 • Sewage sludge management
 • Collecting and disposing of marine pollution
 • Recovering, recycling, or disposing of special wastes (expired tires, waste cells or car batteries, electronic waste, vegetative or mineral oils)
 • Odor control

 

Industrial waste

 • Sorting waste at the source, collecting, transporting (measurement and tracking techniques, technologies and systems), and processing
 • Producing alternative raw materials/biofuel from waste
 • Recycling industrial waste with a priority in food, paper, plastic, and recycling industries
 • Eco-friendly hazardous waste disposal
 • Industrial symbiosis practices
 • Waste water recycling and recovery

 

Agricultural waste

 • Producing alternative raw materials from waste
 • Collecting, transporting, recycling, and disposing of agrochemical packaging waste
 • Rehabilitating polluted soil and water resources

BAŞVURU KRİTERLERİ

 

Startup Faaliyet Alanı
Türkiye’de tarım ve sanayi atıkları ile evsel atıkların geri dönüşümüne yönelik yenilikçi teknik, teknoloji, proses, malzeme, otomasyon çözümleri, yazılım ve hizmet üreten veya yerlileştiren startuplar

Startup Aşaması
■ Prototip Aşaması
■ Erken Ticarileşme Aşaması
■ Olgunluk Aşaması

APPLICATION CRITERIA

 

Activity Area
Turkish startups that produce or localize innovative techniques, technology, processes, materials, automation solutions, software or services for the recycling of agricultural, industrial, and domestic waste

Startup Phase
■ Prototype Phase
■ Early stage of commercialization
■ Maturity Stage

NEDEN KATILMALI?

 

Startuplar
■ Pazara ve ürüne ilişkin teknik geri bildirim
■ Müşteri ve pazar doğrulama
■ Ar-Ge işbirliği fırsatları
■ Potansiyel müşteriler ile bir araya gelmek
■ Yatırım ve satış imkanları

Kurumsal Aktörler
■ İnovatif proje ve iş fikirleri ile tanışmak
■ Sektör içindeki yenilikleri açık inovasyon ve işbirlikleri ile hızlandırmak
■ Sürdürülebilirliğe ve Türkiye’de yeşil teknolojiler sektörünün gelişimine katkı sağlamak

WHY ATTEND?

 

Startups
■ Technical feedback on your product and the market
■ Customer and market validation
■ Possibilities of R&D collaborations
■ Meet your potential customers
■ Investment possibilities

Institutional/Corporate Actors
■ To access new ideas and pioneering projects
■ Accelerate the innovations within sector by open innovation and collaboration
■ To contribute to the growth of green technologies and sustainablity in Türkiye.

TAKVİM | CALENDAR

3 – 31 Ekim | 3 – 31 October 2022 
Başvurular
——
Applications

4 Kasım – 16 Aralık | 4 November – 16 December 2022
Hazırlık Kampı (Online)
——
Boot Camp (Online)

21 Aralık | 21 December 2022
Startup – Kurumsal Aktör Buluşma Günü
——
Demo Day

BAŞVURU | APPLICATION

Başvuru formunu doldurarak programa başvuru yapabilirsiniz.
——
We accept applications only from Türkiye.

Programa başvurular sona ermiştir, ilginize teşekkür ederiz. 

DEMO DAY İÇİN SON

Gün(ler)

:

Saat(ler)

:

Dakika(lar)

:

Second(s)

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Hazırlık kampı süresince İzmir’de bulunmamız gerekiyor mu?

Hayır, programla ilgili tüm süreçler çevrimiçi (online) yürütülecektir.

 • Programa sadece İzmir’de bulunan girişimler mi başvuru yapabilir?

Hayır, tüm Türkiye’den girişimlerin başvuru yapabilir.

 • Eğitimler/Mentörlük yüz yüze mi?

Hayır, eğitim ve mentörlük süreçleri çevrimiçi (online olarak) yürütülecektir.

 • Eğitim içerikleri nelerdir?

Eğitim konuları arasında ekip yönetimi, yaratıcı sunum hazırlama, iş geliştirme, pazarlama, satışa dönüştürme taktikleri, iş modeli stratejileri gibi konular bulunmaktadır.

 • Eğitimler için ne kadar vakit ayırmam gerekiyor?

Eğitimlerin yaklaşık 6 hafta sürmesi, haftada 2 veya 3 gün,  2-3 saatlik dersler şeklinde planlanmaktadır.

 • Başvuru veya program için bir ücret ödemem gerekiyor mu?

Hayır, program kapsamındaki tüm hizmetler ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

 • Programa dâhil olmak için girişimimden hisse vermem gerekiyor mu?

Hayır, herhangi bir hisse veya ortaklık şartı bulunmamaktadır.