2011 Yılı Teknolojik Üretim ve Yenilik

Teknolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek Programı 2010-2013 İzmir Bölge Planı gelişme eksenleri kapsamında yer alan “Bölgesel ArGe ve Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi”, “İşletmelerde Kurumsallaşma, Üretim ve Pazarlama Kapasitesinin Artırılması”, “Kümelenmelerin Oluşturulması ve Düzenli Sanayileşmenin Sağlanması” önceliklerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak amacıyla, Ajansımız tarafından 2011 yılında tasarlanmıştır.

Program çerçevesinde İzmir ili sınırlarında, belirlenen anahtar sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ tanımına uyan işletmelerin; Ar-Ge ve yenilik süreçleri sonunda ortaya çıkmış patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline sahip olan ürünlerin ticarileştirilmesi, üretim süreçlerinde ileri teknolojilerin kullanılması yoluyla verimlilik sağlayacak yenilik uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen yenilikçi teknik ve teknolojilerin, işletmeler tarafından üretim süreçlerinde uygulamalarının sağlanması amaçlarına yönelik projelere mali destek sağlandı.

SON BAŞVURU TARİHİ

04 Mayıs 2011 / 21:00

Öncelikler

  •  Ar-Ge ve yenilik süreçleri sonunda ortaya çıkmış patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline sahip olan ürünlerin ticarileştirilmesi (tanıtım, pazarlama, yeni pazarlara açılma ve seri üretim faaliyetlerinin sağlanması)
  • Üretim süreçlerinde ileri teknolojilerin1 kullanılması yoluyla verimlilik sağlayacak yenilik uygulamalarının gerçekleştirilmesi
  • Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen yenilikçi teknik ve teknolojilerin, işletmeler tarafından üretim süreçlerinde uygulamalarının sağlanması (Üniversitelerden teknoloji transferinin sağlanması)

Sözleşmeye Bağlanan Projeler

  • Son başvuru tarihi olan 25 Kasım 2011 Cuma günü itibariyle, mali destek programı için Ajansımıza 121 adet proje teklifi sunuldu. Başvuran Projeler arasında 29 tanesi ile sözleşme imzalandı.

Proje Bütçesi

Bileşen Bütçeleri 14.000.000 TL
Asgari / Azami Destek Tutarı 100.000 TL / 800.000 TL
Asgari / Azami Destek Oranı %10 - %50