2022 YILI KAMUDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM MALİ DESTEK PROGRAMI SONUÇLARI

2022 YILI KAMUDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM MALİ DESTEK PROGRAMI SONUÇLARI

İzmir Kalkınma Ajansı’nın 2022 Yılı “Kamuda Dijital Dönüşüm Mali Destek Programı”nın değerlendirme süreçleri tamamlanmıştır.

Programa toplam 25 proje başvurusu yapılmıştır. Konusunda uzman bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler ve Yönetim Kurulu onayı neticesinde, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar bileşeninde 8 proje asil, 9 proje yedek olmak üzere toplam 17 proje; kâr amacı güden kuruluşlar bileşeninde ise 1 proje başarılı bulunmuştur.

Program kapsamında mali destek almaya hak kazanan projelere 30 milyon TL kaynak aktarılacaktır. Başarılı proje sahipleri ile Ajansımız arasında gerçekleştirilecek sözleşme imzalarının 2023 Ocak ayı itibariyle tamamlanması planlanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kamuda Dijital Dönüşüm Mali Destek Programı

Asil başarılı projeler listesi için tıklayınız.

Yedek başarılı projeler listesi için tıklayınız.