2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Başvuruları Başladı

2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Başvuruları Başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve bölgemizde İzmir Kalkınma Ajansı tarafından yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının (SOGEP) başvuruları başladı.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ile yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amaçlanıyor.

Programa başvurmak için aşağıdaki başvuru belgelerinin 5 Haziran 2024 saat 17:00’ye kadar eksiksiz bir şekilde doldurulup sogep@izka.org.tr adresine e-posta olarak iletilmesi gerekmektedir.

SOGEP Başvuru Belgelerine ve Yardımcı Bilgi Dokümanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Belgeleri:
SOGEP Proje Bilgi Formu
SOGEP 2024 Proje Bütçesi
SOGEP 2024 Proje İş Planı

Yardımcı Bilgi Dokümanları:
SOGEP 2024 Performans Göstergeleri
SOGEP 2024 Öncelikli Temaları

Program ile ilgili bilgi için buradaki kitapçığı inceleyebilir ya da sogep@izka.org.tr adresi üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.