Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Yürürlüğe Girdi

Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Yürürlüğe Girdi

Ülkemizde bilişim sektörünün gelişmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanması hedefiyle; yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarının altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması, markalaşmasına yönelik faaliyet giderlerinin karşılanmasına ilişkin Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı hakkında Karar 20 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Program hakkında detaylı bilgi için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220420-9.pdf bağlantısını inceleyebilirsiniz.