İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi Ve Eylem Planı’nın 2022 Yılı İzleme Ve Değerlendirme Çalışması Toplantısı Gerçekleştirildi

İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi Ve Eylem Planı’nın 2022 Yılı İzleme Ve Değerlendirme Çalışması Toplantısı Gerçekleştirildi

İzmir’in turizm ufkunu çizmeyi hedefleyen ve İzmir’de turizmin gelişimi için gerçekleştirilecek faaliyetleri tanımlayan İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planı’nın (2020-2024) 2022 Yılı İzleme ve Değerlendirme Çalışması Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıda İzmir Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan izleme raporunun analiz, bulgu ve önerileri kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını temsil eden turizm paydaşlarına aktarıldı; katılımcılardan görüş ve değerlendirmeler alındı.

İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusundaki ilerlemeleri ziyaretçi deneyimi ve ekonomik katkı açısından ölçmeyi, bölgede turizm konusunda faaliyet gösteren kamu, özel sektör ve sivil toplum paydaşlarına, araştırmacılara ve uygulayıcılara bilgi sunmayı, bu şekilde İzmir turizminin güçlendirilmesine katkı vermeyi amaçlayan çalışmanın sonuç raporu önümüzdeki günlerde İzmir Kalkınma Ajansı’nın web sitesinden yayınlanacaktır.