“İzmir Mekânsal Araştırma ve Planlama Çalışmaları – II” Çevrimiçi Semineri Gerçekleştirildi

“İzmir Mekânsal Araştırma ve Planlama Çalışmaları – II” Çevrimiçi Semineri Gerçekleştirildi

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen mekânsal çalışmaların aktarılması amacıyla düzenlenen seminer serisinin ikincisi gerçekleştirildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde yürütülen stüdyo projelerinin paylaşıldığı seminerde mekânsal araştırma, planlama ve uygulama süreçlerine ilişkin yaklaşımlar değerlendirildi.

İzmir Mekânsal Araştırma ve Planlama Çalışmaları seminer serisi kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler ilerleyen dönemde duyurulacak.