Endüstriyel Simbiyoz Kapasite Geliştirme Eğitimi

Endüstriyel Simbiyoz Kapasite Geliştirme Eğitimi

2020 – 2022 çalışma döneminde sürdürülebilir kalkınma hedefiyle Mavi Büyüme ve Yeşil Büyüme kavramlarını odağına alan Ajansımız, İzmir’de faaliyet gösteren firmalarda kaynak verimliliği için önemli bir araç olarak gördüğü “Endüstriyel Simbiyoz” uygulamalarının bilinirliğini artırmak amacıyla Endüstriyel Simbiyoz Kapasite Geliştirme Eğitimi 27-28 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirdi.

 

İşletmeler arasında atık, yan ürün ve enerji değişimi başta olmak üzere her türlü kaynağın etkin kullanımına imkân veren ve işletmelerin karşılıklı fayda sağlarken çevreye olumsuz etkinin de en aza inmesini destekleyen endüstriyel simbiyozu İzmir sanayi sektörünün gündemine taşımayı hedefleyen Ajansımız, düzenlediği eğitimde kavramın temel düzeyde tanınmasına yönelik bir program uyguladı.

 

İngiltere Refah Fonu tarafından desteklenen proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimin ilk gününde atıktan hammaddeye dönüşümü ifade eden endüstriyel simbiyoz uygulamalarının ekonomik, çevresel ve sosyal faydaları aktarılırken işletmelere sunduğu fırsatlar tanıtıldı. İkinci gündeyse başarılı uygulama örnekleri sunularak İzmir için izlenmesi gereken yol haritasının oluşturulması hedefiyle paydaş görüşleri alındı. Eğitimin çıktıları Ajansımız tarafından yürütülen Sürdürülebilir Üretim Merkezi kurulmasına yönelik çalışmalar için de önemli girdiler oluşturacak.

1.Gün (27 Şubat 2020)

 Katılımcılar: Kamu kurum ve kuruluşları, üniversite, özel sektör, serbest bölge, OSB, TGB, EBSO, İZTO ve STK temsilcileri

Modüller:

  • Döngüsel ekonomi uygulaması olarak endüstriyel simbiyoz kavramı
  • İşletmelere sunduğu faydalar
  • İyi uygulama örnekleri
  • Endüstriyel simbiyoza yönelik mevzuat uygulamaları
  • Veri toplama ve endüstriyel simbiyoz için veri haritalama

 

2.Gün (28 Şubat 2020)

 Katılımcılar: İZKA, OSB, TGB, serbest bölge, EBSO temsilcileri

Modüller:

  • İzmir’de endüstriyel simbiyozun uygulanması
  • Program uygulamaları: teknikler, temel faaliyetler
  • Kolaylaştırıcı kurumlara yönelik eğitim: araçlar, destekler
  • İzmir için kolaylaştırıcı model önerisi